Атестація – творчий політ вчителів

Дата опублікування:
23 березня 2017 року.

Право на освіту – це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, що необхідні для успішної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. За положенням статті 53 Конституції України, право на освіту гарантовано кожному.

Висока місія навчати інших – у вчителя. Відповідальний та хвилюючий період в житті кожного освітянина – атестація

У Національній стратегії розвитку освіти зазначається, що підготовка педагогічних працівників та їхнє професійне вдосконалення є важливою умовою модернізації освіти. Сьогодення вимагає від вчителя гнучкості, мобільності, творчих якостей, навичок швидкого опрацювання інформації,  яка невпинно зростає. Сучасна школа потребує педагога, який удосконалював и зміст своєї діяльності відповідно до вимог часу та світових стандартів. Оскільки від професійного зростання педагога залежить якість освіти підростаючого покоління, то атестація педагогічних кадрів відіграє значну роль як вагомий фактор підвищення якості освітніх послуг, а прагнення вчителя до самоосвітньої діяльності і саморозвитку стає його внутрішньою потребою.

Ефективне проведення атестації позитивно впливає на зростання якості освіти в кожній школі.

 Адміністрація Калинівського НВК завжди створює саме ті необхідні умови, що мотивують нас, учителів, на розвиток професійної компетентності. Управлінська інноваційна технологія в атестації педпрацівників директора Чернишевої В.Л. та її заступника Пономаренко О.М. вимагає сучасні інформаційні та діагностичні технології, що створюють умови для професійного зростання кожного, хто атестується. Це знайомство з нормативними документами, планування показових уроків, обмін досвідом та виклад його на сайтах методичних освітянських порталів, власному сайті НВК, друкування у пресі, участь у предметних вебінарах, обговореннях щодо впровадження нових навчальних програм та підручників, моніторинги якості освіти, творчі звіти, інноваційна діяльність предметних лабораторій, захист «Портфоліо успіху», ділові ігри, презентації методичної  скарбнички «Естафета вчительських здивувань», педагогічні проекти, виставки, надбання дослідно-пошукової роботи тощо.

Адже рівень кваліфікації педагога великою мірою визначається наявністю педагогічних здібностей та професійно-педагогічної компетентності. А на компетентність педагога у свою чергу здійснюють істотний вплив своєчасність та якість підвищення кваліфікації, тож атестація, в ході якої забезпечується на справжньому наукова і об’єктивна оцінка діяльності вчителя, стає потужнім стимулом його саморозвитку.

Атестація визначає кваліфікацію вчителя, рівень знань працівника, стає перевіркою його особистісного зростання, є іспитом на компетентність. Але головне, вважаю, вона формує педагогічний світогляд, в основі якого – прагнення до створення кожним вчителем своєї педагогічної системи, розуміння цілісності педагогічного процесу, потребу досягти високого рівня професіоналізму.

Саме тому адміністрація навчально-виховного комплексу підтримує прагнення педагогів до професійного зростання, допомагає молодим спеціалістам реалізовувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкривати фахові творчі здібності.

Атестація вчителя – це постійний неперервний процес . Це формування траєкторії власної педагогічної діяльності, саморозвитку та самовдосконалення, втілення в практиці роботи нових нестандартних ідей. В.О. Сухомлинський писав: «Педагогіка ідея – це повітря, у якому розправляє крила педагогічна творчість».

Саме зараз у школах триває атестаційний період, тому своїм колегам, які атестуються, бажаю щасливого польоту, не зупинятися на досягнутому, а рухатися вперед, до нових звершень на педагогічному олімпі. 

 

 

Г.І. Танчак,
 вчитель Калинівського НВК

 

^ Вгору ^