АВГУСТОВСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА, ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Дата опублікування:
21 лютого 2017 року.

Передовий педагогічний досвід «вчителя-методиста»

 

ПІБ  Августовська Наталя Анатоліївна

 

Навчальний заклад Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевченка

 

Освіта МДПІ імені В.Г.Бєлінського, 1986 р., 1995 р. вчитель історії та суспільствознавства, вчитель української мови та літератури

 

Кваліфікаційна категорія вища, «вчитель-методист»

 

Педагогічний стаж 29 років

 

Проблемна тема «Використання візуальних джерел інформації на уроках з метою розвитку ключових компетентностей учнів»

 

Короткий зміст

Уроки Августовської  Н.А. відрізняються творчим підходом, чіткістю побудови, логічністю завершення кожного етапу. При плануванні навчального процесу з історії України та всесвітньої історії вчитель передбачає синхроністичне вивчення предметів. Наталія Анатоліївна охоче використовує проектну, інформаційно-комунікаційну та особистісно-зорієнтовані інноваційні технології, працює над розвитком критичного та творчого мислення учнів, вчить їх знаходити причинно-наслідкові зв’язки, виробляти власне ставлення до подій та явищ. Учитель активно застосовує  комунікативно-діалогові  (добір  аргументів, фактів),  дискусійні  (проблема, зіткнення точок зору), дослідницьку форми організації навчальної діяльності.  Нею розроблено  низку  моделей уроків із використанням фронтальної,  індивідуальної,  парної,  групової та  колективної  форм  роботи.

Августовською Н.А. проводиться значна робота щодо виготовлення наочних посібників з історії та правознавства та завдань для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів. Педагогом накопичено велику кількість відеоматеріалів, мультимедійних учительських та учнівських презентацій, які дозволяють здійснювати викладання історії та правознавства відповідно до вимог сьогодення. Залучення учнів до створення комп’ютерних презентацій та підготовки ілюстративного матеріалу для уроків в електронному вигляді дає вчителю можливість формувати у вихованців компетентність продуктивної творчої праці та високий рівень самоосвітніх навичок.

Наталія Анатоліївна є постійним  членом  журі  ІІ-ІІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад, членом журі обласного турніру юних істориків, учасником Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень» та Загальнонаціонального конкурсу зі створення електронних освітніх ресурсів. Її методичні розробки розміщено на сайтах національного проекту «Відкритий світ», «Інституту обдарованої дитини НАПН», електронного учительського журналу (видавнича група «Основа»).

https://navgustovska.com/site

^ Вгору ^