Дискусія-воркшоп «Цінності Нової української школи»

Дата опублікування:
26 січня 2018 року.

    Концепція НУШ говорить про те, що виховний процес орієнтуватиметься на цінності «морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність)». Це дуже важлива і суттєва зміна в бік ліберальної демократії. Однак, аби втілити такі положення Концепції в життя і зреалізувати прагнення школи стати в авангарді суспільних змін потрібно розшифрувати, що означають цінності, зазначені в НУШ, про дискутувати, як вони втілюватимуться у поведінці вчителів та учнів.

   Простір освітніх ініціатив – проект Інституту лідерства та управління Українського католицького університету, спрямований на створення інтелектуального та фізичного простору для розвиту освіти в Україні. В рамках проекту 24 січня 2018р. на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулася тематична дискусія-воркшоп «Цінності Нової української школи», учасниками якої стали педагоги Калинівського НВК Чернишева В.Л. та Манзюк Т.М.

    Учасники заходу працювали в чотирьох «кольорових» групах, в які були об’єднані за результатами анкетування. Педагоги працювали над розшифровкою цінностей, прописаних у концепції «Нової української школи», виокремлювали важливі складові ціннісного портрету педагога НУШ та модель його поведінки, пояснювали значення і вплив цінностей педагога на учнів та їхню поведінку у майбутньому.

      Дякуємо організаторам за змістовну роботу та можливість нових знайомств та обміну досвідом.

В.Л. Чернишева,

директор Калинівського НВК

^ Вгору ^