Діяльність міжшкільних факультативів

Дата опублікування:
4 січня 2017 року.

       Серед пріоритетних завдань, вирішення яких повинна забезпечувати система освіти, є охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників.

       З метою реалізації зазначених завдань в останні роки оптимізується мережа навчальних закладів, створюються освітні округи, визначаються базові (опорні) школи, впроваджуються прогресивні форми навчання (профільне, поглиблене, дистанційне, індивідуальне, інклюзивне тощо), відкриваються заклади нового типу.

У Центральному освітньому окрузі, до складу якого входять всі міські загальноосвітні навчальні заклади, обмін освітніми послугами здійснюється через роботу міжшкільних факультативів для учнів 10-11 класах.

На базі школи № 1 працюють міжшкільні факультативи з математики та історії. Учитель-методист Карташова Зоя Яківна викладає «Рівняння в курсі алгебри». Мета факультативного курсу: поглибити та розширити знання з математики, здобуті під час вивчення шкільної програми, виявити і розвивати математичні нахили та здібності учнів, формувати навички самостійної роботи, виховувати наполегливість і цілеспрямованість, математичну культуру. Даний курс  поглиблює знання учнів, навчає їх творчо мислити, розв‘язувати нестандартні математичні задачі. Факультативний курс сприяє розвитку науково–теоретичного мислення та виробленню практичних навичок застосування математичного апарату при розв‘язуванні завдань державної підсумкової атестації та ЗНО.

Міжшкільний факультатив «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби», «Визначні постаті України» викладає старший учитель Нартова Світлана Миколаївна.  

На заняттях факультативу педагог формує вміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати культурні явища різних епох; широку полікультурну ерудованість.

Основна мета курсу полягає у формуванні національно-свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками сприймати українську культурну спадщину окресленої доби в усьому її  розмаїтті.

 Вивчення курсу дає змогу втілювати загальнодидактичні завдання:

— прищеплює загальнолюдські моральні цінності, толерантне ставлення до інших народів і культур;

— розвиває пам’ять, художньо-образне та логічне мислення, творчі здібності, вміння вчитися;

— формує особистісні  якості, критичне мислення, активну громадянську позицію.

На базі Снігурівської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 працюють міжшкільні факультативи з англійської мови та хімії. Факультатив «Бізнес — курс з англійської мови» викладає вчитель-методист Семидєтова Світлана Петрівна.

 Мета курсу:

— систематичне викладання основ ділового спілкування  в усній та письмовій формах;

— навчити писати учнів листи, резюме, анкети  тощо;

— поглибити знання з історії англійської культури та традицій англомовних країн.

Міжшкільний факультатив з хімії викладає старший вчитель Воробйова Наталія Олексіївна. Вивчення курсу має на меті:

  • сформувати в учнів навички застосовувати набуті знання з хімії для розв’язку нестандартних творчих завдань та задач поглибленого рівня;
  • підготувати учнів до подальшого опанування предмета у ВНЗ;
  • формувати навички експериментальної роботи та вміння розв’язувати задачі різних типів.

У Снігурівській районній гімназії працює міжшкільний факультатив з правознавства «Конституційне право України», «Досліджуючи гуманітарне право», що викладає вчитель-методист Августовська Наталія Анатоліївна.  Курс є актуальним, оскільки в сучасних умовах формування громадянського суспільства, розбудови правої держави, удосконалення правової системи України спонукає людей до підвищення рівня правової культури, правової свідомості.

Мета курсу:

— поглибити знання про Україну як незалежну та правову державу; виховувати в учнів правову культуру, почуття гідності;

— формувати розуміння взаємозв‘язку між правами й обов‘язками людини і громадянина, виробляти практичні навички  застосування юридичних знань у житті.

Міжшкільний факультатив з біології  «Узагальнення шкільного курсу з біології»  у 10 класах ведуть Голубченко Анна Миколаївна, вчитель І категорії, у 11 класах — Бондюченко Тетяна Миколаївна, вчитель-методист.

Мета навчального курсу:

— формування цілісної природничо-наукової наукової картини, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;

— формування ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя;

— формування умінь біологічних досліджень, написання науково-дослідницьких робіт;

— формування вмінь працювати з науковою літературою;

— забезпечення загальноосвітньої підготовки школярів з біології та підготовки до ЗНО.

         На базі Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 працює міжшкільний факультатив «Орфографічний практикум». Заняття з української мови  проводить старший вчитель Діброва Лідія Іванівна.

Основна мета курсу:

— засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю;

— формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, дотримання етикетних норм ділового спілкування.

На заняттях здійснюється ґрунтовне повторення навчального матеріалу з української мови,    що є підставою до якісної підготовки учнів до ЗНО.

Шановні учні 10-11 класів, батьки! Заняття міжшкільних факультативів (Центральному освітньому окрузі) допоможе підготуватися до вступу у вищий навчальний заклад, отримати знання відповідно до інтересів та можливостей.

 

                                                                            Л.Горностай,

                                            методист Снігурівського РМК

^ Вгору ^