Дмитрик Віктор Ярославович, вчитель-методист

Дата опублікування:
24 березня 2017 року.

Передовий педагогічний досвід «вчителя-методиста»

 

ПІБ Дмитрик Віктор Ярославович

 

Навчальний заклад Павлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  Снігурівської районної ради Миколаївської області

 

Освіта  Миколаївський державний педагогічний  інститут імені В.Г.Бєлінського, 1983 р., вчитель історії та суспільствознавства

 

Кваліфікаційна категорія, звання вища, «вчитель-методист»

 

Стаж педагогічної роботи  34 роки

 

Проблемна тема  «Організація самостійної роботи з підручником та допоміжною додатковою літературою шляхом використання інноваційних технологій»

Короткий зміст досвіду

    Працюючи над реалізацією проблемної теми, Дмитрик В.Я. використовує проблемний виклад навчального матеріалу, налаштовує учнів на самостійну  розумову діяльність, а через неї забезпечує їх активну цілеспрямовану увагу, сприйняття, запам’ятовування. Таким чином він сприяє вихованню в учнів інтересу до змісту матеріалу, який вивчався на уроці, перетворенню знань на стійкі переконання, формує науковий світогляд.

    Уся система роботи учителя спрямована на виконання програм, якість викладання, формування компетентностей учнів та застосування ними набутих знань на практиці. Уроки Віктора Ярославовича мають чітку, завершену структуру, емоційну насиченість. Значну увагу педагог приділяє засвоєнню учнями закономірностей розвитку історії, вивченню причинно-наслідкових зв’язків в історичному процесі. Учитель практикує уроки-експерименти, що дозволяють залучити до активної науково-пошукової роботи кожного учня. Школярі самостійно досліджують, вивчають, аналізують, зіставляють і узагальнюють історичний матеріал різних джерел (енциклопедії, довідники, навчальні посібники, документи,  схеми, таблиці), вміють дискутувати та роботи висновки.

    З метою розвитку особистості школярів, їх творчого потенціалу Дмитрик В.Я. на уроках впроваджує інтерактивні  методи навчання: робота в парах, групах, урок-екскурсія, кіноурок, урок з повідомленнями і рефератами учнів. У зв’язку з цим навчальний матеріал підбирається у відповідності з критеріями проблемності, альтернативності, можливості інтеграції знань з різних навчальних дисциплін.

    Віктор Ярославович володіє рисами справжнього педагога, який здатен у кожній дитині побачити, відчути задатки, розвинути їх у здібності, організувати  на самореалізацію. Педагог домагається інтелектуального й духовного розвитку учнів через сприйняття, усвідомлення й осмислення загальнолюдських цінностей, формування мотивації, творчої діяльності й самореалізації особистості.  Це дає можливість учителеві розвивати логічне мислення учнів та їх пізнавальні здібності, формувати мотиви захоплення історією, виробляти в них навички та потребу самоосвіти.

    Дмитрик В.Я. бере активну участь у методичній роботі школи,  району, області, передає свій досвід  молодим учителям, виступає з доповідями, проводить відкриті уроки, постійний член журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства, член експертної комісії під час атестації навчальних закладів району, учасник обласних семінарів, наково-практичних конференцій.

^ Вгору ^