Фестиваль інтегрованих уроків

Дата опублікування:
27 грудня 2017 року.

У рамках підготовки до педагогічної ради та з метою популяризації й поширення досвіду педагогів із використання інноваційних педагогічних технологій, широкого впровадження освітніх інновацій, активізації роботи щодо реалізації творчих ідей протягом грудня у Баратівській школі проходив фестиваль «Інтегрований урок — 2017», у рамках якого проведено 8 уроків та заняття гуртка «Виготовлення сувенірів».

   Під час проведення уроків педагоги продемонстрували високу професійну майстерність, грунтовні знання теоретичного матеріалу, досконале володіння особистісно зорієнтованими, інтерактивними, інформаційно-комунікаційними технологіями навчання, творчий підхід до конструювання уроку та вміння створити ситуацію успіху.

 Особливої уваги заслуговують інтегровані уроки вчителів початкових класів: Кісільової Г.В. – з природознавства і математики у 4 класі «Нумерація багатоцифрових чисел. Дії над ними. Планети Сонячної системи», Бобрової В.М. – з української мови і природознавства у 2 класі «Зима в природі. Турбота людей про тварин узимку», Ярошенко Т.Ю. – з української мови та основ здоров’я «Апостроф після префіксів перед я ю, є, ї. Ти – співрозмовник. Ефективне спілкування. Практична робота «Як попросити про допомогу», кожен з яких був своєрідним майстер-класом для колег. Поряд із застосуванням мультимедійних технологій, відеоматеріалів, інтерактивних методів вчителі використовували елементи проектного навчання і вирішення проблемних ситуацій.

Молодий спеціаліст Власенко О.П. провела бінарний урок математики і трудового навчання у 1 класі «Складання і розв’язування прикладів на додавання і віднімання. Орнамент з геометричних фігур», на якому використала різні методи мотивації, що викликали зацікавленість до навчальної діяльності в усіх учнів.  Протягом уроку ефективно застосовувались наочність і мультимедійні засоби.

На занятті гуртка «Виготовлення сувенірів», проведеного керівником Школьною Р.М. і психологом Міщанін Н.О., учні вчились створювати метеликів з паперу за допомогою різних технологій. Під час виконання практичної роботи шкільний психолог ознайомлювала гуртківці з впливом кольору на самопочуття і психічний стан. Учні презентували міні-проекти та мали змогу переконатись в індивідуальній неповторності кожного виробу.

На інтегрованому уроці хімії, біології та основ здоров’я «Дихальна система. Профілактика захворювань дихальної системи» вчитель Гудзь А.Я. використала нестандартні методи навчання. Навчальна діяльність учнів будувалася на основі використання різноманітних прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, конкретизації, спрямованих на поглиблення й осмислення основної ідеї уроку.

 Учитель математики Толмачевська  В.І. на бінарному уроці «математика + образотворче мистецтво» у 6 класі «Відношення і пропорції» ефективно використала інтерактивні вправи,  проблемні ситуації, роботу з підручником, у групах.  Все це у поєднанні із змістовним і доступним поясненням вчителя сприяло розвиткові пізнавального інтересу учнів, зробило урок ефективним, а роботу школярів — активною. Це був урок педагога-майстра своєї справи.

 Інтегрований урок у 7 класі з зарубіжної літератури та англійської мови «Мистецтво бути Людиною (за поезією Р. Кіплінга «Якщо»)», проведений Пилиповою Л.М. та Гриценко Г.В., вирізнявся змістовністю, науковістю, чіткістю. Використання мультимедійних технологій, інтерактивних методів, творчих завдань сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Вчителі ефективно впроваджували принцип диференціації при організації роботи в групах, створювали умови для розвитку критичного мислення.

 Різноманітність форм і методів роботи та доцільність їх використання прослідковувалося на бінарному уроці української літератури та інформатики «І.Франко. Поетична збірка «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Узагальнення і систематизація з теми «Комп’ютерні презентації»  вчителів Черненко С.О. та Хир Л.М., ), аналіз якого дає можливість стверджувати про високий професійний рівень педагогів.

Фестиваль завершився методичною конференцією «Шляхи інтеграції навчально-виховної роботи в умовах Нової української школи», під час якої розроблено ряд рекомендацій та пропозицій щодо покращення організації інтегративного навчання. Спільним рішенням учасників фестивалю стало укладання методичного збірника «Кращий інтегрований урок року».

Проведений фестиваль ще раз засвідчив про наявність у колективі креативних, творчих, перспективних, прогресивних педагогів, які вміють організувати  навчальну діяльність учнів відповідно до вимог Нової української школи.

 

Л.М. Хир, ЗДНВР Баратівської ЗОШ

^ Вгору ^