Організація освітнього процесу під час карантину

Дата опублікування:
13 березня 2020 року.

13 березня Снігурівським районним методичним кабінетом проведено вебінар «Організація дистанційного навчання закладом освіти» для  керівників та ЗДНВР  закладів освіти. З вступним словом звернулась ЗАБАВА О., виконуюча обов‘язки  начальника відділу освіти, яка ознайомила з нормативно-правовими документами під час карантину. Про організацію дистанційного навчання в закладі освіти та основними аспектами технології ознайомила ГОРНОСТАЙ Л., завідувач Снігурівського районного […]

докладніше
Про відділ освіти

Відділ освіти Снігурівської райдержадміністрації утворено Снігурівською районною державною адміністрацією як власну складову частину для забезпечення в межах Снігурівського району реалізації державної політики у сфері освіти. Відділ освіти підпорядкований голові райдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. У своєму підпорядкування (галузеве управління) має Снігурівський районний методичний кабінет та Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти.Основними напрямками діяльності відділу освіти є:
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • визначення потреб, розробка пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів району;
 • здійснення управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, працівників закладів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами, що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні, вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • сприяння у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.
Очолює відділ начальник – Мендус Любов Іванівна.
Заступник начальника – Забава Оксана Вікторівна.


Про Снігурівський районний методичний кабінет

Снігурівський районний методичний кабінет (РМК) є комунальним закладом, який відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Засновником РМК є Снігурівська районна рада. Органом управління майном РМК є Снігурівська райдержадміністрація. Органом управління РМК, який забезпечує організаційно-методичне керівництво та координацію діяльності (галузеве управління), є відділ освіти Снігурівської райдержадміністрації.

Метою діяльності РМК є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів районного підпорядкування і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Завідувач Снігурівського районного методичного кабінету – Горностай Лариса Володимирівна.


Про Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти

Комунальний заклад «Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» (далі - Центр ФГО) є комунальним закладом, який забезпечує виконання покладених на нього завдань і діє відповідно до чинного законодавства.

Засновником центру ФГО є Снігурівська районна рада. Органом управління майном Центру ФГО є Снігурівська районна державна адміністрація, органом управління, який забезпечує керівництво та координацію діяльності (галузеве управління) є відділ освіти Снігурівської районної державної адміністрації.

Головними завданнями Центру ФГО є:

 • забезпечення стабільної діяльності закладів та установ освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району та фінансуються з районного бюджету;
 • підготовка узагальнених по Снігурівському району прогнозних та статистичних матеріалів з питань розвитку матеріально-технічної бази, підготовка аналітичних та статистичних матеріалів за підсумками роботи закладів та установ освіти;
 • дотримання вимог бюджетного законодавства та інших нормативних документів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, організації та стану бухгалтерського обліку і звітності в закладах та установах освіти;
 • розроблення пропозицій до відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації щодо усунення виявлених недоліків і порушень;
 • узагальнення інформації щодо технічного стану закладів та установ освіти та перспектив розвитку;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм харчування в закладах та установах освіти;
 • забезпечення організації та узагальнення даних бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторисів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти, що фінансуються з районного бюджету;
 • участь у розробці заходів щодо скорочення енергопостачання та запровадження енергозберігаючих технологій.

Директор Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти – Даценко Вячеслав Анатолійович.


^ Вгору ^