Моніторингові дослідження

Дата опублікування:
8 грудня 2016 року.

    Моніторингові дослідження сприяють збору й аналізу не випадкових, а цілком визначених результатів освітньої діяльності учнів і вчителів району.

   Під час проведення атестації загальноосвітнього навчального закладу, що є основною формою державного контролю та визнання рівня надання навчальним закладом освітніх послуг, одним із головних завдань є встановлення відповідності рівня освітньої підготовки дітей державним вимогам і стандартам.

    Ефективність моніторингу якості освітньої діяльності багато в чому визначається змістом і повнотою інформації, що адекватно відбиває найбільш значущі характеристики навчально-виховного процесу. Тому в колі параметрів моніторингових досліджень, що проводить Снігурівський районний методичний кабінет під час атестації закладу, досліджуються мотиви навчання школярів та дошкільників, виявлення задоволеності школярів освітнім процесом, характер взаємодії учня та вчителя на уроках, потреби в новій навчальної інформації, форми організації вільного часу у школі, потреби в оновлених видах дозвілля, а також моніторинг професійної педагогічної майстерності, готовності педагогів до інноваційної діяльності.

   Дані, отримані в ході проведення моніторингових досліджень, аналізуються, узагальнюються в акті атестаційної експертизи задля надання конструктивних рекомендацій адміністрації та педагогічним колективам закладу.

      Моніторингові дослідження якості освіти здійснюються відповідно до  методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій або МОІППО. У минулому навчальному році на сайті МОІППО в режимі он-лайн участь у моніторингових дослідженнях взяли 32 директори ЗНЗ, 347 вчителів, 33 учні та  15 батьків .

         Снігурівський РМК проводяться щорічні моніторингові дослідження з питань:

  • рівня навченості учнів у профільних класах (травень);
  • анкетування учнів та їх батьків щодо визначеності подальшого навчання у профільних класах (січень, травень);
  • анкетування вчителів освітніх округів з проблем профільного навчання в старшій школі.

У 2016-2017 навчальному році передбачено проведення ряду моніторингових досліджень.

 

^ Вгору ^