Наказ № 163 від 29.08.2017 р. Про організацію навчально- виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

Дата опублікування:
5 вересня 2017 року.

Про організацію навчально-

виховного процесу у 

2017/2018 навчальному році

Відповідно до статті 16 Закону України  «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.17 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», витягів із рішень педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів «Про структуру 2017/2018  навчального року» (серпень 2017), з метою забезпечення  ефективної роботи  загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному  році

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Провести до 30 серпня 2017 року набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів.

1.2. Розпочати 2017/2018 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах району 1 вересня 2017 року державним святом  — Днем  знань.

1.3. Організувати навчальні заняття за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня  по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня по 31 травня 2018 року.

1.4. Завершити навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної  та  старшої школи з переліку предметів, форм та термінів її проведення, запропонованих Міністерством  освіти і науки України.

1.5. Визначити терміни канікулярного часу у загальноосвітніх закладах району протягом навчального року: осінні –  з 28 жовтня по 05 листопада 2017 року, зимові – з 30 грудня 2017 року  по 14 січня  2018 року,  весняні – з 24 березня по 01 квітня 2018 року.

1.6. Завершити навчальні заняття 31 травня 2018 року.

1.7. Взяти до уваги, що при запровадженні карантину, припиненні  чи продовженні навчального процесу з поважних причин кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої (лист МОНУ від 09.06.16 № 1/9-296).

 

1.8. Прийняти рішення про доцільність і терміни  проведення навчальної практики та навчальних екскурсій  для учнів  1-4, 5-8 і 10 класів.

1.9. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

1.10. Дотримуватися вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 №8, зареєстрованого в Мін’юсті України 03.02.2016 за №184/28314.

1.11. Забезпечити організацію  виховної роботи у навчальних закладах відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України   від 16.06.2015 №641.

1.12. Надати до відділу освіти райдержадміністрації:

  • 09.2017 до 10 год. оперативну інформацію щодо організованого початку 2017/2018 навчального року за формою:
Всього

учнів

ЗНЗ

Приступили до занять Не приступили до занять Зараховано до 1-х  класів Зараховано до 10-х  класів
Всього ПІБ учня, клас,   причина
  • 01 .09.2017 до 14 год. мережу класів на 2017/2018 навчальний рік;
  • 09.2017 до 17  год. звіт  за формою ЗНЗ-1 через інформаційну систему управління освітою (ІСУО) в  електронному та  1 примірник  у  паперовому варіанті;
  • 09.2017інформацію про наявність у закладі комп’ютерів  та іншої  техніки  за формою:
 

 

ЗОШ №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

у закладі ПК/ з них нетбуків, ноутбуків

 

 

З них :

 

 

Кількість ПК,

що використовуються у

 

Кількість

 

 

не працюють  

ПК підключені до Інтернету

 ПК понад 5 років  НКК навчальних кабінетах управлінській діяльності бібліотеці  мультимедійних проекторів Інтерактивних дошок Плазмових TV

 

 

Точок WI-FI
                       

 

  • 09.2017 звіт за формою 77-РВК через інформаційну систему управління освітою (ІСУО)  в  електронному та  1 примірник  у  паперовому варіанті.

1.13. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2017/2018 навчальному році, статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, річний та перспективний плани роботи.

  1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів:

2.1. Надати відділу освіти  01 вересня  2017 року  списки учнів мікрорайонів шкіл, які потребують підвезення у 2017/2018 навчальному році.

2.2. Забезпечити у 2017/2018 навчальному році  постійний контроль  за  організацією підвезення учнів до закладів освіти   та  у зворотньому напрямку за місцем проживання.

  1. Завідувачеві Снігурівського районного методичного кабінету Богдановій Г.О. розмістити інформацію про  структуру  2017/2018 навчального року на офіційному  сайті відділу освіти.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Вараксу Н.М.

 

Начальник  відділу  освіти                                                            Л.І.Мендус

 

 

 

 

^ Вгору ^