Наказ від 10.01.2018 №6

Дата опублікування:
16 січня 2018 року.

                                                         

ВІДДІЛ ОСВІТИ

СНІГУРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10.01.2018                                       Снігурівка                                     № 6

Про  проведення  І  етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

        Відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184, з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідницької та експериментальної роботи,

НАКАЗУЮ:

 1. Провести  19 січня  2018 року  І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) у приміщенні Снігурівської районної гімназії  ім. Т.Г. Шевченка Снігурівської районної ради Миколаївської області.
 2. Затвердити Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що додаються (далі – Умови проведення конкурсу-захисту).
 3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Снігурівського району:

1) забезпечити подання заявок на участь у І етапі Конкурсу та необхідної документації відповідно до Умов проведення конкурсу-захисту до 15 січня 2018 року до Снігурівського Будинку творчості дітей та юнацтва;

2) взяти на контроль належну підготовку учнів до І етапу Конкурсу та дотримання вимог до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт;

3) забезпечити організоване прибуття учнів-учасників Конкурсу на захист науково-дослідницьких робіт 19 січня 2018 року до 14.00 до Снігурівської районної гімназії ім.Т.Г. Шевченка Снігурівської районної ради Миколаївської області.

    4.Снігурівському Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівської районної ради Миколаївської області (Юдченко І.І.):

1) забезпечити належні умови проведення І етапу Конкурсу;

2) до 02 лютого 2018 року організувати направлення науково-дослідницьких робіт  та необхідної документації до організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 1.    Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. начальника відділу освіти

Снігурівської районної державної

адміністрації Миколаївської області                                     Н.М.Варакса

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Снігурівського Будинку

творчості дітей та юнацтва Снігурівської

районної ради Миколаївської області                                      І.І.Юдченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти  Снігурівської  районної державної адміністрації

10 січня 2018 року №  6

Умови

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

І. Загальні положення

 1. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.
 2. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і обстоювати власну думку.
 3. І етап Конкурсу проводиться 19 січня 2018 року.
 4. Під час проведення І етапу Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 5. Учасники І етапу Конкурсу до початку його проведення мають бути ознайомленні з умовами його проведення, характером і обсягом виконуваних завдань, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.
 6. Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Умов, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки.
 7. Витрати на організацію та проведення І етапу Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

ІІ. Керівництво I етапом Конкурсу

 1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням I етапу Конкурсу здійснює відділ освіти Снігурівської районної державної адміністрації.
 2. Відповідальні за підготовку завдань контрольних робіт із базових дисциплін – Будинок творчості дітей та юнацтва Снігурівської районної ради Миколаївської області.

ІІІ. Програма Конкурсу

 1. Програмою Конкурсу передбачено:

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

захист науково-дослідницьких робіт;

написання контрольних робіт з базових дисциплін.

 1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 2).

Член журі, який здійснює оцінювання науково-дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання, та головою журі.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі, та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

 1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить у кожній науковій секції окремо.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів роботи) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначаються журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Для захисту роботи учаснику надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт, який підписується усіма членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються учасникам під час оприлюднення підсумкового протоколу І етапу Конкурсу.

 1. На підставі протоколів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт, захисту науково-дослідницьких робіт організаційним комітетом складається підсумковий протокол проведення І етапу Конкурсу, який є підставою для встановлення результатів І етапу Конкурсу.

ІV. Учасники I етапу Конкурсу

 1. У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.
 2. До місця проведення І етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі педагога, який призначається наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу з числа керівників гуртків, секцій, учителів.

Супроводжуюча особа відповідає за збереження життя та здоров’я учнів (вихованців).

 1. У разі порушення учасником Умов проведення Конкурсу організаційний комітет І етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, має право надати свої пояснення в письмовій формі. Рішення про дискваліфікацію учасника приймається на засіданні організаційного комітету І етапу Конкурсу, про що складається протокол. Рішення щодо дискваліфікації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг з протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію.

Повернення дискваліфікованого учасника до навчального закладу забезпечує супроводжуючий вчитель.

 1. Склад організаційного комітету затверджується окремим наказом відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації, до складу якого входять представники відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації.

 1. V. Порядок проведення І етапу Конкурсу
 2. Для участі у І етапі Конкурсу учасникам необхідно до 15 січня 2018 року подати такі документи:

заявки на участь у I етапі конкурсу (додаток 1);

науково-дослідницькі роботи, оформлені згідно Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 2) та зразка оформлення титульного аркуша (додаток 3);

відредаговані тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників І етапу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;

паспорти експонатів – за їх наявності (додаток 4);

анкети учасників I етапу конкурсу (додаток 5);

дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5.

 1. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказом відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційному веб-сайті відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення І етапу.

За результатами І етапу Конкурсу формується команда для участі у ІІ етапі Конкурсу.

 1. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Основними вимогами до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.
 2. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення І етапу Конкурсу, розгляд апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі забороняється.
 3. Фото-, відеозйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.

VІ. Умови визначення результатів Конкурсу

 1. Визначення результатів І етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.
 2. Факторно-критеріальна модель оперує такими поняттями:

фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» та «Захист науково-дослідницької роботи» (вагомості факторів наведені у таблиці 1);

вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

критерії − складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.

3.Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

Вагомість факторів моделі визначення результатів Конкурсу

Таблиця 1

Критерій відпрацьовано бездоганно 10 балів
Критерій в цілому відповідає вимогам 9 балів
Критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням 8 балів
Критерій відповідає вимогам із зауваженнями 7 балів
Критерій відповідає вимогам наполовину 5 балів
Критерій мало відповідає вимогам 3 бали
Критерій не відповідає вимогам 0 балів

 1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі 18 січня 2018 року.
 2. Значення факторів «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Захист науково-дослідницьких робіт» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактора.
 3. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» необхідно:

визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

визначити значення решти критеріїв таким самим чином;

знайти суму значень критеріїв;

визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» наведені у таблицях 2-5.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукових відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім наукової секції науково-технічної творчості та винахідництва)

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Актуальність теми дослідження 0,1
2 Наявність елементів наукової новизни 0,25
3 Обґрунтованість отриманих результатів 0,25
4 Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи 0,15
5 Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт 0,25

Таблиця 3

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукової секції науково-технічної творчості та винахідництва

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Актуальність, практичне, прикладне значення роботи 0,25
2 Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи 0,2
3 Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам 0,2
4 Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 0,2
5 Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту 0,05
6 Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт 0,1

Таблиця 4

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукових відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження 0,1
2 Вміння чітко і зрозуміло викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела 0,2
3 Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни 0,3
4 Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних 0,2
5 Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження 0,1
6 Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт 0,1

 1. Захист робіт слухачами усіх секцій проходить в одній аудиторії. Результати захисту науково-дослідницьких робіт визначаються окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

 1. Порядок почерговості захисту і дебатів визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.
 2. Визначення значення фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт».

Таблиця 5

Вагомості критеріїв
фактора «Захисту науково-дослідницької роботи» для наукових відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Аргументованість вибору теми і методів дослідження 0,1
2 Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу 0,3
3 Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу 0,2
4 Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
5 Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,2

Таблиця 6

Вагомості критеріїв
фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» для наукових відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Аргументованість вибору теми дослідження 0,1
2 Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми 0,3
3 Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу 0,2
4 Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
5 Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,1
6 Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) 0,1

 1. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників конкурсу та підсумкової наради членів журі.
 2. Написання контрольних робіт з базових дисциплін здійснюється після усного захисту робіт за завданнями, підготованими методичним кабінетом Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівської районної ради Миколаївської області. Оцінюється членами журі максимальною оцінкою 20 балів.
 3. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми І етапу Конкурсу, необхідно додати значення всіх факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми І етапу Конкурсу, становить:

1) Наукове відділення математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук – 87 балів.

2) Наукове відділення історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства – 80 балів.

 1. Переможці І етапу Конкурсу визначаються в кожній науковій секції окремо за сумою балів, набраних учасниками в усіх розділах програми І етапу Конкурсу.

Переможцями І етапу Конкурсу є учасники, які в наукових секціях посіли І, ІІ і ІІІ місця та відзначені дипломами відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів.

 1. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми Конкурсу:

1) Наукові відділення математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук:

І місце визначається, якщо учасник набрав 72 – 87 балів.

ІІ місце визначається, якщо учасник набрав 67 – 72 бал.

ІІІ місце визначається, якщо учасник набрав 62 – 66 балів.

2) Наукові відділення історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства:

І місце визначається, якщо учасник набрав 75 – 80 балів.

ІІ місце визначається, якщо учасник набрав 70 – 74 бал.

ІІІ місце визначається, якщо учасник набрав 65 – 69 балів.

 1. При рівності сум балів декількох учасників в одній секції місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

 

VІІ. Порядок розгляду спірних питань

 1. У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасник може звернутися за роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж через 30 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та членами журі надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації.
 2. У разі незгоди учасника із загальними результатами І етапу Конкурсу він має право подати про це апеляційну заяву в письмовій формі до організаційного комітету І етапу Конкурсу.

Терміни подання заяви визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком  Конкурсу.

Експертна комісія формується із представників організаційного комітету І етапу Конкурсу та голови журі .

Експертна комісія розглядає подані учасниками заяви. За підсумками розгляду експертна комісія може прийняти рішення про зміну загального результату участі заявника у І етапі Конкурсу, про що складається протокол, який підписують усі члени експертної комісії.

 Копія протоколу засідання експертної комісії надається заявнику для ознайомлення.

VІІІ. Нагородження переможців І етапу Конкурсу

 1. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються дипломами відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації I, II, III ступенів.

Учасники Конкурсу, які не стали переможцями І етапу Конкурсу, нагороджуються дипломами учасників.

 1. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами за наявності залучених коштів.

ІХ. Журі I етапу Конкурсу

 1. Журі І етапу Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців І етапу Конкурсу.
 2. Журі формується з числа працівників відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації, педагогічних працівників навчальних закладів.
 3. Склад журі затверджується наказом відділу освіти Снігурівської районної адміністрації та оголошується на відкритті конкурсу.
 4. До складу журі І етапу Конкурсу входять голова, 3 члени журі.
 5. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців І етапу Конкурсу, підписує оціночні протоколи.
 6. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

заповнюють оціночні протоколи І етапу Конкурсу;

визначають переможців І етапу Конкурсу в науковій секції.

 

 

В.о. начальника відділу освіти

Снігурівської  районної державної

адміністрації Миколаївської області                                  Н.М. Варакса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Вгору ^