Нартова Світлана Миколаївна, вчитель-методист

Дата опублікування:
24 травня 2019 року.

Передовий педагогічний досвід «вчителя-методиста»

ПІБ  Нартова Світлана Миколаївна

Навчальний заклад Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Освіта Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993 р., вчитель історії і правознавства

Кваліфікаційна категорія вища, «вчитель-методист»

Педагогічний стаж 25 років

Проблемна тема «Робота з обдарованими дітьми при вивчені суспільних дисциплін»

Короткий зміст

      Педагогічна діяльність вчителя спрямована на забезпечення реалізації основних завдань суспільних дисциплін, шкільної освіти в цілому шляхом реалізації науково-методичної проблеми «Робота з обдарованими дітьми при вивченні суспільних дисциплін».

      Уроки Світлани Миколаївни відповідають як методичним, так і дидактичним вимогам до сучасного уроку, мають чітку, завершену структуру, емоційну насиченість. Для досягнення мети та завдань уроків обирає найраціональніші методи, новітні технології, прийоми і засоби навчання, відповідно до вікових, індивідуальних, психологічних особливостей учнів, рівня їх інтелектуального розвитку, мотивації до навчання. Подачу історичного матеріалу моделює за чітким планом, дотримуючись принципів наступності і систематичності. Значна увага приділяється засвоєнню учнями закономірностей розвитку історії, визначенню причинно-наслідкових зв’язків в історичному процесі.

      Нартова С.М. формує інтелектуальний і духовний розвиток учнів на історичному матеріалі через сприйняття, усвідомлення і осмислення загальнолюдських цінностей, творчої діяльності і самореалізації особистості. Учитель творчо працює над упровадженням новітніх педагогічних технологій, форм і методів. На уроках історії Світлана Миколаївна вдало практикує інтерактивні методи навчання: робота в парах, робота в групах, урок-екскурсія та ін. Належна увага приділяється формуванню просторової та соціальної компетентностей здобувачів освіти. Важливою ланкою у роботі вчителя є використання КП на уроках. Через програму Power Point педагог разом з дітьми складає і застосовує мультимедійні презентації, ребуси, кросворди. Для більш глибокого засвоєння матеріалу і контролю знань опанувала сучасні освітні платформи Edera (ЗНО – платформа), Освітній проект «На урок». На платформі Learning Apps.org має власну сторінку з розробленими завданнями для уроків узагальнення, актуалізації навчальної діяльності учнів, підготовки до ЗНО.

     Світлана Миколаївна взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти» (2014р.) та обласній науково-практичній конференції «З думою про рідний край» (2018р.).

    Упродовж багатьох років Нартова С.М. очолює районне методичне об’єднання вчителів суспільних дисциплін. Своїм досвідом щедро ділиться з колегами, проводить показові уроки для молодих спеціалістів-слухачів районної школи «Нове ім’я». Засобами самоосвіти постійно підвищує свій професійний рівень.

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Вгору ^