Олійник Ольга Леонідівна, вчитель-методист

Дата опублікування:
14 лютого 2017 року.

     

      Посада —  вчитель початкових класів

     Категорія, педагогічне звання  — вища, «вчитель-методист»

     Почесне державне звання Заслужений вчитель України

     Педагогічний стаж  — 38 років

 Тема досвіду «Формування комунікативної компетентності школярів з використанням евристичних методів навчання»

      Суть досвіду роботи Заслуженого вчителя полягає у створенні оптимальних умов для формування мовленнєвої діяльності молодшого школяра, розвитку його мовленнєвих здібностей, що є шляхом самопізнання, саморозвитку та самовираження особистості. Багатий методичний арсенал педагога підпорядкований важливій меті – формуванню комунікативної компетенції молодших школярів, прищепленню їм навичок культури спілкування, розширенню кругозору. Актуальність проблеми обумовлена сучасними тенденціями освіти. Тому як учитель Ольга Леонідівна визначилася з науково-методичною темою «Формування комунікативної компетентності молодших школярів з використанням евристичних методів навчання». Їх застосування сприяє:

  • Оволодінню учнями загальними розумовими діями та прийомами інтелектуальної діяльності
  • Розвиткові мовно-пізнавальних інтересів дітей, що здійснюється у процесі діалогу між вчителем та учнями висловленням власної точки зору та оцінних суджень.

     Основними шляхами формування комунікативно-мовленнєвої компетентності молодших школярів педагог вважає створення мовленнєвих та проблемних ситуацій, виконання завдань у парах, залучення учнів до взаємооцінювання результатів виконаних завдань. Застосування методу евристичної бесіди, виконання творчих завдань, систематичне поповнення активного словникового запасу учнів, робота їх з навчальною, художньою, довідковою та енциклопедичною літературою увійшло в практику вчителя-методиста.

     Розробки уроків та позакласних заходів Олійник О.Л. розміщені на сайтах «Методичний портал», «Учительський журнал он-лайн», журналах «Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід», «Початкова школа», «Учитель початкової школи» про що свідчать відповідні сертифікати.

     Олійник О.Л. очолює районне методичне об’єднання вчителів початкових класів. Упродовж багатьох років є наставником слухачів районної школи молодого вчителя «Нове ім’я».

^ Вгору ^