Організація профільного навчання та профорієнтаційної роботи в навчальному закладі

Дата опублікування:
6 грудня 2016 року.

      Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

    Організація та управління професійною орієнтацією в навчальному закладі передбачає підготовку ряду нормативних документів, які регламентують її порядок.

Державні нормативні документи:

—   Концепція державної системи професійної орієнтації населення (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.94 № 48);

— Положення про організацію професійної орієнтації населення (Наказ Міністерства праці України, Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України від 31.05.95 № 27/169/79):

—  Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається (Затверджено Міністерством юстиції України 03.07.95 №198/734):

— Концепція профільного навчання в старшій школі (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 № 10/13, наказ МОН України № 854 від 11.09.09 року);

—   Галузева програма впровадження профільного навчання. План заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 150-р)

Регіональні нормативні документи:

 —   Регіональна програма впровадження профільного навчання на 2011-2015 роки;

— Регіональний план заходів впровадження профільного навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2015 роки;

— План організації профорієнтаційних заходів для учнівської молоді населеного пункту (району).

Документація навчального закладу з питань профорієнтації:

—     Наказ про організацію профорієнтаційної роботи на навчальний рік;

—    План виховної роботи навчального закладу, класних керівників;

—  Плани роботи методичних об’єднань (кафедр) класних керівників, учителів- предметників;

— Плани роботи психолога, соціального педагога, бібліотекаря, медичного працівника;

— Організація контролю за якістю організації профорієнтаційної роботи (відвідування виховних, позакласних заходів, навчальних занять предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану);

—   Угоди про співпрацю з соціальними партнерами навчального закладу;

—  Наказ про організацію навчальної практики;

— Наказ про проведення тижня (декади, місячника) профорієнтації в навчальному закладі;

—  Наказ про підсумки організації профорієнтаційної роботи тощо.

 

 

^ Вгору ^