Перелік документів для атестації працівників психологічної служби у 2016/2017 навчальному році

Дата опублікування:
12 грудня 2016 року.

Документи

1. Копія паспорту (1 сторінка).

2. Копія свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації.

3. Копія диплому про фахову освіту.

4. Грамоти, листи подяки.

5. Сертифікати про проходження навчання.

 

Матеріали та документація кабінету

працівника психологічної служби

— методиста з психологічної служби

1. Річний план роботи (електронний і паперовий варіант).

2. Посадова інструкція.

3. Графік роботи.

4. Номенклатура справ методиста (копія).

5. Довідки і протоколи вивчення ступеню впливу навчального закладу на соціально-психологічну адаптацію учнів, результативність роботи психологічної служби під час атестації навчальних закладів (декілька на вибір).

6. Протоколи аналізу уроків, навчально-виховних заходів працівників психологічної служби (декілька на вибір).

7. Матеріали просвітницької роботи (декілька на вибір).

8. Матеріали методичних об’єднань, психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів, засідань творчих груп (декілька на вибір).

9. Накази стосовно діяльності психологічної служби (за атестаційний період, копії).

10. Інша документація на вибір (робоча книга методиста, циклограма роботи

 

— практичного психолога

1. Річний план роботи (електронний і паперовий варіант).

2. Посадова інструкція.

3. Графік роботи.

4. Документація діагностичної роботи психолога.

а) Протоколів діагностичної роботи психолога з учнями (вихованцями, студентами), батьками та педколективом (декілька на вибір).

б) Журнал (протоколи) психологічного аналізу уроків (навчально-виховної роботи).

в) Банк діагностичного інструментарію.

5. Журнал щоденного обліку роботи.

6. Журнал реєстрації індивідуальних і групових консультацій (протоколи індивідуальних та групових консультацій)

7.  Документація корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи:

а) Журнал протоколів проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

б) Банк корекційно-відновлювального та розвивального інструментарію

в) Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу учнів, що потребують особливої уваги: «групи ризику», дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та ПБП, дітей, які стоять на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей, Службі у справах дітей, внутрішньошкільному обліку та ін. категорій відповідно до потреб закладу.

8. Матеріали просвітницької роботи (декілька на вибір).

9. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів (декілька на вибір).

 

— соціальні педагога

1. Річний план роботи (електронний і паперовий варіант).

2. Посадова інструкція.

3. Графік роботи.

4. Плани роботи по місяцях.

5. Журнал щоденного обліку роботи.

6. Соціальні паспорти класу (декілька на вибір).

7. Індивідуальні картки соціально-педагогічного патронажу учнів, що потребують особливої уваги (дітей «групи ризику», дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими потребами, сімей, які стоять на обліку в службі у справах дітей, у відділі кримінальної міліції у справах неповнолітніх, на внутрішньошкільному обліку).

8. Діагностична робота, соціально-педагогічні дослідження та спостереження (протоколи, аналітичні довідки, декілька на вибір).

9. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, учителів (протоколи індивідуальних та групових консультацій).

10. Журнал реєстрації та протоколів проведення соціально-перетворювальної, просвітницької та профілактичної роботи (ділових ігор, соціальних тренінгів тощо).

11. Журнал відвідування учнів та батьків вдома або за місцем роботи.

12. Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання (декілька на вибір).

13. Банк діагностичного, превентивного і просвітницького інструментарію.

 

^ Вгору ^