Поради новопризначеному керівнику навчального закладу

Дата опублікування:
11 жовтня 2016 року.

Наукова організація праці вчителя та роботи педагогічного колективу має передбачати:

 • удосконалення наукової та методичної підготовки вчителя, найбільш повне використання ним наукових досягнень педагогіки, психології та спеціальних наук у навчально-виховному процесі;
 • поліпшення планування навчально-виховної роботи школи; виявлення резервів часу вчителя при розумно спланованій роботі;
 • упорядкування розподілу навчального та громадського навантаження; раціональну розстановку кадрів;
 • кращу організацію збору та обробки наукової й оперативної інформації; складання розкладу уроків з урахуванням раціоналізації бюджету часу вчителів;
 • використання резервів часу для розумного відпочинку вчителів за рахунок звільнення їх від зайвих нарад і співзвітів, а також за рахунок широкого розвитку творчих починань у їхній роботі, створення вчителю нормальних умов для підготовки до уроків;
 • поліпшення матеріального забезпечення навчального процесу шляхом зміцнення начально-методичної бази кабінетів;
 • раціональне використання майстерень для оснащення навчального процесу, краще використання комп’ютерів, іншої техніки в навчальному процесі, створення відео- та фонокартотек тощо.

Критерії ефективності внутрішньошкільного управління:

 • рівень педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • швидкість обробки інформації;
 • скорочення часу на прийняття управлінського рішення та його виконання;
 • оперативність доведення рішення до виконавців;
 • організація виконання рішення;
 • ефективність контролю за виконанням прийнятих рішень;
 • оперативність унесення коректив у раніше намічені плани;
 • своєчасність координаційних дій у розстановці виконавців.
 •  Ситуативні завдання та контрольні запитання для самостійного обдумування
 1. Як ви плануєте свій робочий день? Скільки (у середньому) годин кожен день ви знаходитеся на роботі?
 2. Проведіть запис кожного робочого дня тижня (що було зроблено й скільки на це витрачено часу). Визначте фактичний рівень зайнятості та виявіть причини нераціональних затрат часу. Проаналізуйте й організацію самої праці та зробіть відповідні висновки. Зверніть увагу на щільність кожного робочого дня.
 3. Чи є у вас звичка «кидатися» на будь-який прорив у роботі школи? Як ви виховуєте в собі імунітет проти звички підміняти інших працівників, залишаючи невиконаними свої справи? Побувайте в школі, де організаційна діяльність директора знаходиться на високому рівні, і постарайтеся поглянути на себе збоку.
 4. На яких принципових основах ви проводите розстановку кадрів, розподіл службових обов’язків та інших доручень?
 5. Як впливає чітко продумана організаційна діяльність директора на нормальне функціонування школи? Наведіть конкретні факти зі свого досвіду роботи.
 6. Який характер стосунків склався між вами та вашими заступниками? Чи бувають випадки, коли ви самоусуваєтеся від управлінської діяльності в школі та перекладаєте свої обов’язки на заступників? До яких наслідків призводить така звичка?
 7. Як часто ви ревізуєте свій тижневий бюджет часу? На які управлінські дії йде основна частина робочого часу? Який відсоток робочого часу використовуєте на контроль та управління навчально-виховним процесом?
 8. Як ви організовуєте виконання тих заходів, які залишилися з різних причин нереалізованими? Чи передбачаєте ви у своєму робочому плані на кожен день резерв вільного часу на непередбачені справи? Чим ви його займаєте, якщо непередбачених справ у цей день не виявилося?
 9. Практика показує, що творчий характер процесу управління школою іноді виходить за межі наукових законів і принципів. Відповідно, в управлінні школою допускається імпровізація. Чи так це у вашому випадку? Якщо так, то наведіть конкретні приклади імпровізації в управлінській діяльності. Яку роль у такій імпровізації відіграє педагогічний та адміністративний досвід директора школи?
 10. Як ви використовуєте в організації діяльності школи досягнення педагогічної науки та теорії управління? Як вони впроваджуються в практику роботи адміністрації та педколективу?
 11. Як ви організовуєте обмін інформацією між членами адміністрації? Яка роль наради в отриманні поточної інформації? Як використовується вона у вашій школі для корекції діяльності адміністрації та педколективу? Наведіть конкретні приклади.
 12. Який у вашій школі встановлений порядок звітності всіх працівників про виконання доручень та отримані результати?
 13. Як ви залучаєте колективні органи внутрішньошкільного управління до організації навчально-виховної роботи в школі? Яку роль серед них відіграє педрада?
 14. Одним із головних правил наукової організації праці директора школи є організація його робочого місця. Як обладнано ваш кабінет? Чи є в ньому все необхідне для нормальної роботи?
 15. Як ви організували прийом відвідувачів: учителів, учнів, батьків, громадян?
 16. Що, на вашу думку, означає бути компетентним в управлінні школою?
 17. Як ви готуєтеся до проведення нарад із працівниками школи? Який порядок їх проведення? Як організовуєте обговорення намічених питань?
 18. Розкрийте весь процес підготовки та прийняття управлінського рішення. Яку роботу ви проводите в колективі вчителів із метою виконання прийнятого рішення? Який вплив на успішне виконання рішення здійснює творча атмосфера в колективі? Якими факторами вона забезпечується? Як організовуєте перевірку прийнятого рішення?

 

 

 

 

 

 

^ Вгору ^