Правовиховна робота в закладі як передумова формування правової свідомості особистості

Дата опублікування:
28 березня 2017 року.

    Майбутнє нашої держави значною мірою залежить від виховання молоді, важливе значення у якому відводиться правовій освітньо-виховній діяльності.

    Питання про правову освіту школярів, забезпечення кожного правовою інформацією, профілактику правопорушень, формування правової культури учнів розглянуті на засіданні педагогічної ради Павлівського НВК «Правовиховна  робота в закладі як передумова формування правової свідомості особистості».

     «У навчально-виховному комплексі створена цілісна система правової та профілактичної роботи з учнями, спрямована на правову освіту, профілактику правопорушень школярів, і є складовою програмно-цільового підходу до організації навчально-виховного процесу», — зазначила у своїй доповіді ЗДВР Ридош Л.В. Формування правової культури учнів здійснюється через систему уроків, позаурочної діяльності, шкільного самоврядування, виховних заходів. Аналіз анкетування показав, що діти розуміють негативний  вплив тютюну, алкоголю та вживання наркотиків на організм підлітка.

    Запрошені на педагогічну раду старший інспектор  ювенальної превенції Снігурівського відділу поліції Сироєжко М.В., юрисконсульт РЦСССДМ Ушакова А.В., головний спеціаліст ССДРДА Мельник В.В. зупинилися на роботі з профілактики правопорушень, спрямованої на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми протиправних дій. Виступаючі звернули увагу педагогів на профілактичну роботу щодо недопущення будь-якого насильства над дитиною в сім’ї.

     Учитель правознавства Дмитрик В.Я. зупинився на основних завданнях правової освіти учнів на уроках правознавства. Педагоги розглянули ситуаційні вправи з правової тематики.

     «В основу системного підходу до здійснення правовиховного процесу в закладі покладено врахування вікових особливостей дітей. Вихователі ДНЗ проводять просвітницьку, діагностичну та корекційну роботу з дітьми, спрямовану на формування уявлень про відповідальність та прагнення дотримуватися певних правил», — сказала вихователь Парійчук Т.В.  У своєму виступі класовод 4 класу Йосипенко О.П.   зазначила, що у початкових класах – це створення сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики, всебічне виявлення індивідуальних особливостей учнів,  робота з сім’ями.

     На особливостях організації роботи з школярами, що мають негативні прояви в поведінці дітей, зупинилася Габелюк А.Я., класний керівник 7 класу.

     Тренінг «Вироблення соціальної компетенції й активної участі у створенні життєвого простору дитини» (за проектом «Діалог») провела класний керівник 11 класу Свідерко А.В.

    Учителі активно долучилися до обговорення відеоролика «Профілактика правопорушень серед підлітків».

     Педагоги  Павлівського НВК переконані, що від стану правовиховної роботи закладу залежить не тільки доля конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

 

Ридош Л.В., ЗДВР

^ Вгору ^