Про районний Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»

Дата опублікування:
13 лютого 2019 року.

Відділ освіти Снігурівської                                           Відділ культури, молоді

райдержадміністрації                                                    та спорту Снігурівської райдержадміністрації

 

                                                                                      

                                                                                         Н А К А З

 

                                                                                          м. Снігурівка

12.02.2019                                                                                                                                    №26/6

Про районний

Фестиваль-конкурс

«Молодь обирає здоров’я»

 

         Керуючись спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.11.2009 № 1061/4128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2009 за № 1228/17244, відповідно до Положення про відділ освіти райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови Снігурівської райдержадміністрації від 30.07.2018 №373-р, Положення про відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови Снігурівської райдержадміністрації від 01.10.2018 №471-р, з метою пропаганди здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед учасників освітнього процесу, виявлення та підтримки талановитих підлітків

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. 1. Провести І (районний) етап фестивалю «Молодь обирає здоров′я»

(Далі Фестиваль) 20 березня 2019 року о 10.00 год на базі Снігурівського Будинку творчості дітей та юнацтва.

      2.Затвердити склад журі Фестивалю (додаток 1).

3.Головному спеціалісту відділу культури, молоді та спорту І.БУРБЕЛІ та провідному спеціалісту відділу освіти І. ГАЛАГУЗ:

       3.1. Вжити заходів щодо належного рівня організації та проведення районного етапу Фестивалю.

     3.2 У І етапі Фестивалю організувати проведення трьох конкурсів: конкурсу літературно-музично-спортивної міні-композиції, конкурсу плакатів та конкурсу-вікторини:

      1.) Для участі у конкурсі літературно-музично-спортивної міні-композиції допускається команда з 7 учнів.

Команда представляє літературно-музичну, художньо-спортивну міні-композицію, спрямовану на популяризацію переваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, відображення духовних цінностей.

Виступи повинні бути позитивно зорієнтованими, з використанням різних видів мистецтв, демонструвати власні досягнення молоді у формуванні здорового способу життя. Наслідки негативних звичок можуть відображатися у трагічній, гумористичній, художньо-спортивній та інших формах.

   2.) Конкурс плакатів проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, засобами образотворчого та інших видів мистецтв (за власним вибором).

Команда представляє плакат в довільній різноманітній сучасній техніці виконання в довільних розмірах. Роботи повинні позитивно (без демонстрації негативних елементів) висвітлювати тему здорового способу життя. Робота підписується автором (авторами) із зазначенням прізвища, імені, місця навчання (розмір 3см х 5см).

     3.) Конкурс – вікторина проводиться з метою перевірки отриманих учасниками знань з основ збереження та зміцнення власного здоров’я і здоров’я оточуючих, принципів формування здорового способу життя серед дітей і молоді, їх інформованості про фізичне, духовне, психічне, соціальне здоров’я, здорове харчування, правильний фізіологічний режим, дотримання гігієни, загартування, тощо.

В рамках конкурсу – вікторини пропонується 20 різноманітних питань про здоров’я, здоровий спосіб життя. Команда письмово відповідає на 20 питань.

     3.3. Визначення результатів конкурсу здійснює журі за результатами кожного конкурсу та оформляється протоколом.

      4.Директору Будинку творчості дітей та юнацтва І. ЮДЧЕНКО забезпечити розроблення сценарію проведення Фестивалю.

 1. Директорам закладів загальної середньої освіти:

      5.1 Забезпечити підготовку та участь учнів до І (районного) етапу Фестивалю.

                                                                                                                                                                               До 20.03. 2019

     5.2 Організувати подання до Будинку творчості дітей та юнацтва заявок на участь у районному етапі Фестивалю на електронну адресу metodbtdu@ukr.net (додаток 3).

     5.3 Відповідальність за безпеку життя і здоров’я учнів у дорозі під час перевезення та проведення Фестивалю покласти на супроводжуючих керівників колективів.

 

 1. Головному спеціалісту відділу культури, молоді та спорту І.БУРБЕЛІ та провідному спеціалісту відділу освіти І. ГАЛАГУЗ направити звіт про проведення І етапу Фестивалю та висвітлити на веб-сайтах.

                                                                                                                                                                               До 01.04.2019

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту І.БУРБЕЛУ. та провідного спеціаліста відділу освіти І.ГАЛАГУЗ.

 

 

Начальник відділу освіти                                                                     Начальник відділу культури, молоді

районної державної адміністрації                                                   та спорту райдержадміністрації

                                     

___________________Л.МЕНДУС                                                       _________________ А.ПЄГАНОВА

Додаток 1

до спільного наказу відділу освіти

та відділу культури, молоді та спорту

Снігурівської районної державної

адміністрації

від 12.02.2019 №26/6

 

СКЛАД

журі І (районного) туру

Фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

 

 1. ЮДЧЕНКО І.– голова журі, директор Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва
 2. НІКУЛИШЕВА Т.– член журі, методист Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва
 3. 3. БУРБЕЛА І. – член журі, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації
 4. ГАЛАГУЗ І. – член журі, провідний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації.

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту                                                            І.БУРБЕЛА

 

 

Провідний спеціаліст відділу освіти                                                                                                  І.ГАЛАГУЗ

 

Додаток

до спільного наказу відділу освіти

та відділу культури, молоді та спорту

Снігурівської районної державної

адміністрації

від 12.02.2019 №26/6

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

в І етапі фестивалю – конкурсу Молодь обирає здоров’я»

 1. Навчальний заклад (повна назва )____________________________

 

 1. Назва команди _____________________________________________

 

 1. Список учасників команди:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові Клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

 1. Керівник команди:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Мобільний телефон
   1.

 

_______________________         ______________      ______________________

(директор)                                              (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

 

М.П. ____ _______________ 2019 року

 

 

 

Головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту                                                                     І.БУРБЕЛА

 

 

Провідний спеціаліст відділу освіти                                                                                                           І.ГАЛАГУЗ

 

^ Вгору ^