Профільне навчання у 2017-2018 навчальному році

Дата опублікування:
27 серпня 2018 року.

     Одним із шляхів перспективного розвитку закладів є впро­вадження   моделі допрофільного і профільного навчання. Така модель у майбутньому допоможе підвищити рівень до профільної підготовки, узгодити шкільні програми та вимоги ВНЗ, вимоги до випускників із боку школи та за­кладів професійної освіти, і в резуль­таті — підготувати учнів до вступу до закладів системи професійної освіти через залучення педагогів, фахівців, Інтернет-ресурсів, використання комп’ютерних дистанційних курсів тощо.

    На етапі допрофільної підготовки учнів важливим є діагностування інтересів та нахилів учнів, вивчення думки батьків щодо запровадження того чи іншого профілю. Починаючи з 8-го класу, у шести закладах введено поглиблене вивчення окремих предметів, що в подальшому станyть профільними.

   Для ефективності впровадження профільного навчання та свідомого вибору професії у 2017-2018 н.р. до навчальних планів  5-ти ЗНЗ включено до варіативної частини викладання   профорієнтаційних спецкурсів «Моя кар‘єра», «Людина і світ професій» у   8-9 класах.

   У 2017-2018н.р. профільне навчання впроваджується у 2 ЗНЗ району, працюють 6 профільних класів, профільним навчанням охоплено 102 учня. Кількість учнів, охоплених профільним навчання, скоротилась за рахунок зменшення старшокласників у ЗОШ.

           У 2017-2018 н.р. старшокласники мали можливість навчатися за такими напрямами:

  • Суспільно-гуманітарний – історичний (Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1), правовий (Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевченка)
  • Природничо-математичний – математика (Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевчека)

Всі останні навчальні заклади працювали за універсальним профілем навчання.

     Починаючи із 2013 року 8 навчальних закладів Снігурівського району взяли участь у регіональному експерименті «Організація мережевого профільного навчання». На базі цих навчальних закладів діяли 2 освітніх округи. Центральний охоплював навчальні заклади м. Снігурівки і працював за моделлю «Міжшкільне об’єднання». В такій моделі усі навчальні заклади є опорними. Обмін освітніми послугами в Центральному освітньому окрузі здійснюється через роботу міжшкільних факультативів, для функціонування яких виділено години з варіативної складової.

Щороку усі учні 10-11 класів міста мають змогу відвідувати заняття висококваліфікованих педагогів вищої категорії за різними профільними спрямуваннями.

Наприклад, у 2017-2018 навчальному році організована робота міжшкільних факультативів у позаурочний час за напрямами:

— суспільно–гуманітарний «Конституційне право України», «Досліджуючи гуманітарне право», та природничо–математичний «Узагальнення шкільного курсу з біології»  вивчається на базі Снігурівської районної гімназії імені Т.Г.Шевченка;

— природничо–математичний «Рівняння в курсі алгебри», з хімії, суспільно–гуманітарний «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби – на базі Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

— іноземна філологія «Бізнес-курс з англійської мови»  – на базі СнігурівськоїЗОШ І-ІІІ ст. № 3;

— філологічний з української філології «Орфографічний практикум – на базі Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.

     У 2017-2018 н.р. міжшкільні факультативи відвідують  96 учнів міських шкіл   (10 кл. —  37уч., 11 кл. – 59уч.).

     У загальноосвітніх навчальних закладах району систематично проводиться профорієнтаційна просвіта (інформаційна робота) – надання інформації про ринок освітніх послуг, професії і навчальні заклади міста, району. Відділ освіти тісно співпрацює із Снігурівським районним Центром зайнятості щодо популяризації серед молоді актуальних професій на ринку праці.

    Відбувається ознайомлення учнів із професіограмами – повне уявлення про професію, її значення, психологічні й соціальні аспекти. Проводиться профорієнтаційне консультування (діагностика) – визначення типу професій відповідно до індивідуальних особливостей, професійних інтересів і здібностей з урахуванням стану здоров’я. Мають місце індивідуальні та групові консультації з учнями щодо виявлення їх професійних нахилів та інтересів.

Згідно з планом виховної та профорієнтаційної роботи загальноосвітні навчальні заклади організовують екскурсії на підприємства та приватні господарства, проводять відповідну роботу.

         Практичні психологи 18 шкіл надають методичну й практичну допомогу педагогам у доборі матеріалу з профорієнтації, організовують методичні семінари для вчителів-предметників і класних керівників, проводять групові та індивідуальні консультації з використанням різних психологічних тестів .

   Снігурівський районний методичний  кабінет проводить моніторинг результативності навчальної діяльності учнів профільних класів. 

      У 2018-2019 н.р. всі  учні 10 класів будуть  навчатися у профільних класах. Передбачається впровадження за напрямами: українська мова, історія, математика, інформатика, біологія.

^ Вгору ^