Профільне навчання у старшій школі: нове бачення та підходи

Дата опублікування:
27 вересня 2019 року.

    Запровадження профільного навчання є одним із завдань реформування освітньої галузі в Україні. З метою ефективної підготовки учнів основної та старшої школи до свідомого вибору майбутньої професії, впровадження профільного навчання у 2018-2019 н.р. в п‘яти закладах загальної середньої освіти до варіативної частини навчальних планів включено викладання у 8-9 класах профорієнтаційних спецкурсів «Моя кар’єра», «Людина і світ професій». Систематично організовуються екскурсії на підприємства та приватні господарства, проводиться День відкритих дверей. З метою задоволення освітніх запитів учнів між відділом освіти та Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського, Миколаївським національним аграрним університетом укладено договори про співпрацю та розроблено план проведення спільних профорієнтаційних заходів. Третій рік поспіль учні Снігурівської районної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, Снігурівських опорної ЗОШ, ЗОШ №1, ЗОШ №3, Горохівської ЗОШ, Павлівського НВК беруть участь у профорієнтаційному заході «День відкритих дверей» та тренінгу «Все в твоїх руках!».

     У 2018/2019 н.р. старша школа функціонувала як профільна згідно з Концепцією профільного навчання. Профільне навчання має забезпечити загальноосвітню підготовку учнів та підготовку їх до вибору професії.

    Організація профільного навчання здійснювалася з урахуванням особливостей функціонування кожного навчально-виховного об’єднання.

    У структурі змісту середньої освіти враховувалися два основні компоненти – один реалізує державні, обов’язкові для всіх вимоги до загальноосвітньої підготовки школярів, інший забезпечує індивідуальну орієнтованість змісту освіти (рівень профільної підготовки). Учні мали змогу обирати навчальні предмети і курси, що поглиблюють, розширюють і доповнюють загальнообов’язковий навчальний зміст, а також прилучитися до різних видів практичної діяльності з орієнтацією на майбутню професію в умовах функціонування навчально-виховного об’єднання.

    Профільне навчання впроваджувалось у 19 ЗЗСО району,  з предметів:

українська мова і література (17 закладів),

математика (2 заклади),

історія (1 заклад), 

біологія (1 заклад), 

інформатика (1 заклад).

    Охоплено профільним навчанням 221 учень 10 класів, 156 учнів 11 класів. Забезпечені оптимальні умови для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що складає 100% від кількості старшокласників району.

    Ефективно працювали міжшкільні факультативи з історії, хімії, математики (Снігурівська ЗОШ №1), української й англійської мови (Снігурівська ЗОШ), біології (Снігурівська районна гімназія ім. Т.Г.Шевченка).

    Розглянувши сутність профільного навчання в старшій школі, можна зробити висновок: у процесі профільного навчання розв’язується одне з головних завдань сучасної загальноосвітньої школи – формування і розвиток особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.

    З метою якісної та своєчасної підготовки навчальних закладів до впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у старшій школі, керівникам навчальних закладів рекомендуємо опрацювати нормативно-правову базу, зробити ґрунтовний аналіз наявної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, заздалегідь вивчити запити та потреби учнів.

Пріоритетними завданнями y 2019-2020 н.р. є:

  • сприяти формуванню ключових компетентностей як основного результату освітнього процесу;
  • забезпечувати науково-методичний супровід впровадження профільної освіти в шкільну практику відповідно до чинних програм та державних стандартів;
  • удосконалювати комплекс діагностичних і профорієнтаційних заходів, спрямованих на виявлення і розвиток інтересів старшокласників, їх урахування у ході формування профільних класів.

 

^ Вгору ^