Профільне навчання –запорука формування ключових компетентностей учнівської молоді

Дата опублікування:
10 листопада 2017 року.

  Відповідно до Державних стандартів освіти, Концепції профільного навчання школа прагне забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, їх допрофесійну готовність із формуванням стійкої орієнтації на подальше навчання. Актуальним залишається сьогодні питання щодо сприяння професійному самовизначенню учнів  5-9 класів , вибору ними напрямку профільного навчання  у старшій школі. Саме ці питання стали визначальними під час підготовки та проведення педагогічної ради на тему: «Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху», що відбулася нещодавно у Снігурівській ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

  У своєму виступі ЗДНВР Риженко Л.Г. зазначила, що профілізація навчання передбачає підвищення вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури. Вчитель вже не є єдиним і головним джерелом інформації, а, насамперед, організатором самостійної роботи учнів та консультантом.

   Для пошуку інтелектуально обдарованих учнів,  створення максимально сприятливих умов для розвитку їхнього творчого потенціалу, реалізації профільного навчання  та з метою єдності і  наступності усіх рівнів роботи з обдарованою учнівською молоддю організовано роботу районних міжшкільних факультативів.  Про вдало організовану вчителями школи роботу щодо мотивації до вивчення історії, математики, хімії  свідчить активна участь учнів у різноманітних конкурсах,  позакласних заходах та олімпіадах.  

    Під час роботи у творчих групах під керівництвом практичного психолога Сазонової О.В., педагоги дійшли до висновку, що профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

            Присутні на педраді переглянули презентацію, у якій розглянуто нові підходи до організації освіти в старшій школі, яка функціонує як профільна, згідно вимог нового Закону про освіту та Концепції Нової української школи та  визначили основні напрямки роботи педагогів з профільної підготовки учнівської молоді.

                                           Л.Г.Риженко, ЗДНВР Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

 

^ Вгору ^