Проведено практичний семінар

Дата опублікування:
28 квітня 2017 року.

У рамках роботи над реалізацією науково – методичної теми 27 квітня в Снігурівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №3 проведено практичний семінар «Формування ключових компетентностей засобами сучасних технологій».

Мета заходу — опанування інноваційними педагогічними технологіями, опрацювання теоретичних засад нових моделей навчання,  створення єдиного інноваційного освітнього середовища.

Сучасна освіта ґрунтується на засадах компетентнісного підходу, суть якого полягає у формуванні в учнів ключових і предметних компетентностей як здатностей особистості ефективно діяти в різноманітніших навчальних, життєвих, професійних ситуаціях, самостійно виокремлюючи і розв’язуючи відповідні проблеми. Такі здатності формуються на основі наборів знань, умінь, навичок і ставлень, що учень набуває у процесі навчання. А це, в свою   чергу,   вимагає від учителів опанування нових педагогічних технологій, спрямованих на організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах, наближених до життя, формування у них здатності застосовувати на практиці отриманні знання.

 П’ять  творчих груп, що співпрацювали на рівні ШМО, представили свої наробки упровадження   інноваційних моделей навчання. Учителі початкової школи Олєйник І.С., Воскобойнікова Т.В., Савчук С.В., Пірумян А.Е. під керівництвом Бекеш Л.В. на високому методичному рівні презентували колегам сучасні технології формування здоров’язберігаючої   компетентності учнів

   Учителі природничо–математичного циклу Московчук Т.В., Чернягова А.В., Олещук Л.А., Кузнєцов А.О. поділилися з присутніми  власним педагогічним досвідом формування математичної і ІКТ компетентності. 

  «Створення умов для успішної соціалізації учнів у суспільстві, формування культури міжособистісних відносин» – тема виступу досвідчених педагогів Заверюхіної І.Б. і Берест Л.В.

ЗДНВР Глиняна В.О. провела з колективом практичне заняття щодо формулювання нової триєдиної мети уроку відповідно до компетентнісного підходу.

За результатами семінару присутні дійшли висновку щодо необхідності створення в школі єдиного інноваційного освітнього середовища як головної умови реалізації компетентнісного підходу.

 

Н.В.Сокульська, директор школи

 

 

^ Вгору ^