Риженко Людмила Григорівна, вчитель-методист

Дата опублікування:
24 березня 2017 року.

     Передовий педагогічний досвід «вчителя-методиста»

 

ПІБ  Риженко Людмила Григорівна

 

Навчальний заклад  Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 

Освіта МДПІ імені В.Г.Бєлінського, 1995р., вчитель історії

 

Кваліфікаційна категорія  вища, «вчитель-методист»

 

Педагогічний стаж  23 роки

 

Проблемна тема «Формування історичної та громадянської компетентностей в учнів на уроках історії».  

 

Риженко Людмила Григорівна має високий рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки. Вчитель досконало володіє методикою викладання історії. За час роботи зарекомендувала себе як вчитель, що постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє сучасними освітніми технологіями та методичними прийомами, відповідає сучасним вимогам. Науково-методична проблема, над якою працює вчитель, — «Формування історичної та громадянської компетентностей учнів на уроках історії». На основі її реалізації вчителем укладено власні збірки з методичними рекомендаціями та розробками уроків і позакласних заходів «Технологія проектного навчання в сучасному освітньому процесі», «Форми і методи роботи щодо ознайомлення учнів з культурним надбанням різних народів у процесі викладання історії», «Мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках історії». Риженко Л.Г. активно використовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики й технології. Вона володіє широким спектром стратегій навчання, вносить дієві пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі.

  Людмила Григорівна активно використовує на уроці інформаційно-комунікаційні технології, що дає можливість привчати учнів до удосконалення їх вмінь володіти комп’ютером, привчати до самостійної дослідницької діяльності. Учитель планує свої уроки так, щоб процес навчання був спрямований на розвиток розумової діяльності учнів. Практична значимість досвіду роботи Риженко Л.Г. полягає в тому, щоб зацікавити роботою на уроці всіх учнів, навчати їх самостійно здобувати знання, сформувати такі риси характеру, як наполегливість, спостережливість, вміння долати труднощі.

      Педагог будує свої уроки, використовуючи різноманітні інтерактивні форми і методи роботи з активізації діяльності учнів з урахуванням індивідуальних, вікових, психологічних особливостей вихованців. Проблемно-пошукові ситуації, що застосовуються на уроках, дають можливість не тільки проявити інтерес учнів до предмета, а й творчо використовувати набуті знання. Людмила Григорівна приділяє увагу формуванню загальнонавчальних компетенцій. Вчитель створює доброзичливий мікроклімат на уроці, вміє встановлювати контакт з учнями.

      Основою методики Людмили Григорівни є використання творчого потенціалу учнів, пошуково-навчальної роботи, використання першоджерел. Це розвиває у її вихованців вміння виділяти головне, логічно мислити, робити висновки, висловлювати свою думку. Краєзнавчий матеріал учитель використовує для ілюстрації й осмислення вивченого матеріалу, підвищення інтересу учнів до теми, перевірки їх знань та вмінь, підвищення активності, зв’язку навчання з життям.

      Більшість учнів Людмили Григорівни має високий та достатній рівень навчання, є призерами ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з історії. Учитель проводить роботу по залученню обдарованої молоді до МАН, де вони посідають призові місця від районного до обласного рівнів.  Вихованці Риженко Л.Г. беруть участь  у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Лелека», «Соняшник», «Олімпус»., «МАН-юніор».

      Людмила Григорівна – активна учасниця обласних заходів: семінарів, педагогічних читань, акцій, конкурсів. 

      Учитель має друковані роботи у журналах «Відкритий урок», «Учительський журнал он-лайн» (на сайті), «Історія та правознавство»; на сайті «Методичний портал».

 Запропоновані матеріали використовуються в роботі учителями історії, педагогами-організаторами при проведенні виховних заходів, керівниками туристичних та краєзнавчих гуртків як довідкова література.

  http://ifjthoih.blogspot.com/

^ Вгору ^