Сертифікація вчителів

Дата опублікування:
17 грудня 2018 року.

  Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (зокрема й з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

    Мета сертифікації вчителів

Стаття 48 проекту Закону визначає мету сертифікації як:

  • підвищення престижності педагогічної праці
  • стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання.

Засади сертифікації визначені Законом про освіту.

Шляхи сертифікації педагогів ЗЗСО:

  1. тестування професійних знань і компетентностей (проводитиме спеціально уповноважена держава установа)
  2. моніторинг роботи вчителя — практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання, вивчення практичного досвіду вчителя (проводитиме Державна служба якості освіти).
  3. Право на проходження сертифікації матимуть педагогічні працівники, які: працюють не менше трьох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.
  4. Переваги проходження сертифікації. Педагогічні працівники, які отримають сертифікати, матимуть право: на щомісячну 20%-ову доплату до посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педнавантаження протягом строку дії сертифіката (тобто 3 роки) впроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології брати участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.
  5.  Успішне проходження сертифікації буде підставою: звільнення педагогічного працівника від атестації присвоєння кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Натомість педагог, які не отримає сертифікат, матиме право пройти сертифікацію повторно не раніш як через рік. Безплатна сертифікація відбуватиметься раз на три роки.
  6. Сертифікація вчителів початкових класів – 2019. Для громадського обговорення запропоновано проект постанови КМУ «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників». Згідно з пунктом 2 цього проекту у 2019 році очікують провести пілотну сертифікацію 2000 педагогічних працівників (вчителів початкових класів) за критеріями: пропорційно кількості у кожній області та Києві зі стажем роботи на відповідній посаді не менше двох років. Сертифікацію куруватиме МОН спільно з: Державною службою якості освіти та її територіальними органами (ДСЯО) Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними центрами (УЦОЯО). До проведення сертифікації дозволять залучати працівників: закладів освіти органів управління освітою. Порядок сертифікації педагогічних працівників Щоб уявити порядок усієї процедури, оглянемо норми спроектованого Положення про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення). Положення встановлює: засади функціонування системи сертифікації педагогів закладів освіти порядок проведення сертифікації. Реєстраційні документи для проходження сертифікації Педагогічні працівники, охочі пройти сертифікацію, подають реєстраційні документи у строки, встановлені МОН. Реєстрація триває не менше 3 тижнів. Реєстраційні документи необхідно надіслати до відповідного регіонального центру УЦОЯО одним зі способів: рекомендованим поштовим відправленням доставити нарочно. Перелік документів: оформлена реєстраційна картка-заява (бланк формується з використанням спеціального сервісу на веб-сайті УЦОЯО) копія паспорта громадянина України копія одного з таких документів: довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків сторінка паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) довідка із закладу освіти, де працює педагог, з такою інформацію про нього: прізвище, ім’я, по батькові назва посади (з уточненням фаху, за яким працює) загальний стаж педагогічної діяльності стаж роботи на займаній посаді спеціальність (за дипломом) кваліфікаційна категорія педагогічне звання. Зауважте! Якщо в документах є розбіжності у персональних даних, слід подати відповідну копію документа, наприклад свідоцтва про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу Дату подання реєстраційних документів визначають за: відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті днем отримання, зафіксованим в УЦОЯО при переданні нарочно. Комплекти реєстраційних документів УЦОЯО опрацьовує не більше 10 календарних днів із моменту отримання. Кабінет учасника сертифікації Для кожного учасника сертифікації створять особистий кабінет, доступ до якого надаватимуть за порядком, визначеним УЦОЯО. ЦОЯО надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням повідомлення учасника сертифікації. У повідомлені буде: інформація, внесена до бази даних УЦОЯО логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.  Проходження сертифікації Сертифікація має дві складові: оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації через незалежне тестування ⇒ організовує УЦОЯО вивчення й експертне оцінювання практичного досвіду роботи учасника сертифікації ⇒ організовує ДСЯО. Графік проведення сертифікації визначає МОН. Видача сертифікатів. Результати сертифікації визначає експертна комісія при МОН. Її утворюють наказом, яким затверджують: положення про комісію персональний склад комісії. До складу комісії на паритетних засадах входять представники: МОН, УЦОЯО, ДСЯО. До складу Комісії можуть входити представники громадськості. Порогові бали сертифікації Комісія ухвалює рішення про результати сертифікації, установлюючи порогові бали за кожною зі складових сертифікації. Сертифікати отримують, якщо кількість набраних балів яких за кожною зі складових сертифікації дорівнює або перевищує встановлені порогові бали. Про успішність проходження сертифікації у кабінетах учасників сертифікації з’являється не пізніше 10 робочих днів з моменту установлення порогового балу. Зауважте! Якщо комісія підтвердить інформацію про репетицію навчальних занять, сертифікат не буде видано Зміст сертифіката. Графічне зображення сертифіката містить таку інформацію: номер сертифіката прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника дата й номер наказу про видачу сертифіката строк дії сертифіката. Підтвердженням видачі сертифіката є наявність відповідної інформації в ЄДЕБО. Витяг з реєстру сертифікатів надають за запитом: педагогічного працівника, який пройшов сертифікацію закладу освіти, де працює педагог.

^ Вгору ^