Шляхи вдосконалення сучасної моделі роботи з обдарованими дітьми

Дата опублікування:
8 листопада 2016 року.

Немає людини, в якій внаслідок умілої виховної роботи не

розкрився б самобутній талант, немає сфери діяльності,

в якій людська індивідуальність не досягла б розквіту…

 В.О.Сухомлинський

     Талановита молодь є великою цінністю для суспільства. Майбутнє кожної держави багато в чому залежить від того, наскільки ефективним буде розвиток обдарованих молодих людей, як вони реалізують свій творчий, науковий, особистісний потенціал. Тому одним із найважливіших завдань школи є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його освітніх і культурних потреб. Значну роль у вирішенні цих завдань відіграє своєчасне виявлення та системна підтримка обдарованих дітей, максимальна реалізація їхніх задатків і здібностей.

     У сучасних умовах постає необхідність підтримки обдарованості на етапі навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та розвитку у позашкільних навчальних закладах для забезпечення максимального вдосконалення здібностей учнів та вихованців з метою отримання успішного результату.

     Зміст роботи з обдарованими дітьми включає ряд завдань, а саме: сприяти розвитку кожної особистості; якомога раніше виявляти обдаровання кожної дитини і максимально сприяти їхньому розвиткові.

     Навчальна програма для обдарованих і талановитих дітей передбачає:

 • розвиток продуктивного мислення, а також навичок практичного застосування знань, що дозволяє учням переосмислювати наявні й генерувати нові знання;
 • можливість прилучатися до нової інформації, прищеплювати дітям прагнення до здобуття знань;
 • наявність і вільне використання відповідних джерел;
 • заохочення учнівської ініціативи і самостійності у навчанні й самовдосконаленні;
 • сприяння розвиткові свідомості і самосвідомості дітей та учнівської молоді, розумінню зв’язків з іншими людьми, природою, культурою;
 • приділення особливої уваги складним розумовим процесам, творчим здібностям і виконавській майстерності учнів.

     Можна виокремити кілька основних заходів щодо роботи з обдарованими учнями. Передусім, це надання їм можливості виконувати більше навчальних завдань. При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи (щоб уникнути перевантаження).

   Збільшення кількості завдань має поєднуватися з обов’язковим підвищенням їх складності. Це сприятиме інтелектуальному розвиткові, стане ефективним засобом формування здібностей обдарованої дитини. Провідним принципом організації та змісту навчання стала його різнорівнева диференціація, тобто за ступенем навчання та вибором учнями предметів поглибленого вивчення.

    Формами роботи є групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації доповнюється науковими відомостями, що одержуються в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що виконують й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

    Серед методів навчання обдарованих учнів переважають самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням стимулює поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.

   Протягом 2014-2016 років на засіданнях педрад заслуховувались питання «Формування готовності педагогів до психодіагностики обдарованості» (Баратівська, Снігурівська ЗОШ №1), «Профілактика емоційного вигорання обдарованої дитини в процесі самореалізації» (Олександрівська, Новопетрівська); проводились заняття «Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивування, навчання, підтримка» (Куйбишевський НВК, Червонозірська ЗОШ); проводились педагогічні ради «Обдарована дитина – виняток чи закономірність» (Киселівська ЗОШ, Снігурівська №4, №3), «Проблема підтримки обдарованих дітей» (Євгенівська ЗОШ, Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевченка).

    У кожному навчальному закладі створюється банк даних обдарованих учнів відповідно їх досягнень. На основі цих відомстей методистом Снігурівського РМК укладається районний банк даних, що є системою централізованого обліку, накопичення та збереження інформації про учнів, які є переможцями  міських, обласних, міжрегіональних, Всеукраїнських і Міжнародних етапів конкурсів, турнірів, змагань, олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, наукових конференцій та які виявили високі результати в спортивній, академічній, творчій, технічній і соціальній діяльності.

     Банк укладається за такими  видами обдарованості: інтелектуальна (діти, які мають високі досягнення в навчальних предметах, дослідницькій, науковій діяльності тощо); практично-перетворювальна (раціоналізаторство, винахідництво, технічне моделювання, обдарованість у ремеслах тощо); художньо-естетична (хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична тощо); комунікативно-організаторська (лідерська, ораторська, організаційна тощо); психомоторна (туристична, спортивна, спортивні танці тощо).

     Методична служба району створює умови для розвитку педагогічної майстерності, запровадження інноваційних підходів у роботі з обдарованою молоддю через школу фахової майстерності, школу молодого педагога «Нове ім’я», школу новопризначених керівників «Формуємо управлінську культуру», творчі майстерні, групи тощо.

     Під час засідань науково-методичної ради Снігурівського РМК увага ЗДНВР та ЗДВР акцентується на проблемі запровадження інноваційних підходів у роботі з обдарованою молоддю в сучасному освітньому просторі, розглядалися питання «Система роботи з обдарованою молоддю», «Методи та форми підготовки вчителів до роботи з обдарованими».

     Якісну інноваційну діяльність у роботі з обдарованою молоддю високими результатами засвідчили Жуковець З.Л., Бондюченко Т.М., Юзва Т.М., Руда С.Є., Нартова С.М., Августовська Н.А., Шевчук Г.І., Горностай Л.В., Запорожець В.В., Галушко О.О., Кугляр Т.І., Роковець Л.В., Чолак С.І., Ковтун Г.М., Діброва Л.І., Габелюк А.Я., Хир Л.М., Лопатін В.В., Ткачов В.М., Устичук М.В.  та інші.

    Беручи участь у фахових конкурсах, вчителі практично доводять узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю.

Участь вчителів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2016»

Назва ЗНЗ ПІБ вчителя Номінація Районний етап Обласний етап
Садова ЗОШ Гамащак Н.В. Англійська мова участь
Бойчук Т.В. Математика ІІІ місце
Снігурівська ЗОШ №4 Авраменко В.В. Англійська мова ІІ місце
Запорожець В.В. Історія ІІ місце
Снігурівська ЗОШ №1 Риженко Л.Г. Історія участь
Лопатньова І.А. Математика ІІІ місце  
Центральна ЗОШ Труш Г.А. Математика участь ІІ місце
Дібрівна Т.В. Англійська мова участь  
Фещук О.П. Математика ІІ місце  
Червонодолинська ЗОШ Ватюк О.О. Захист Вітчизни участь
Снігурівська ЗОШ №3 Гавриляк Н.М. Історія ІІІ місце  
Горохівська ЗОШ Коваленко О.А. Англійська мова І місце ІІІ місце
Новокиївська ЗОШ Ковтун Т.В. Англійська мова участь
Тамаринська ЗОШ Литвиненко О.П. Англійська мова участь
Юріївська ЗОШ Руденко О.Ф. Англійська мова ІІІ місце
Павлівська ЗОШ Свідерко А.В. Математика ІІ місце

Участь вчителів у конкурсі портфоліо з відеоматеріалами

  «Педагогічний досвід освітян регіону – 2016»

ПІБ,

посада

Навчальний заклад Результат

(рай.рівень)

Результат

(обл. рів.)

Номінація «Інноваційні технології у дошкільній, початковій і позашкільній освіті»
Плохотнік Надія Віталіївна, вихователь Снігурівський ДНЗ №1 І місце ІІІ місце
Васильєва Олена Володимирівна, керівник гуртка Снігурівський БТДЮ І місце Робота заслуговує на увагу
Шпак Марина Миколаївна, вихователь Снігурівський ДНЗ №2 ІІ місце  
Бєлогубова Світлана Володимирівна, вихователь Снігурівський ДНЗ №3 ІІ місце  
Номінація «Інноваційні технології  в навчально-виховному процесі»
Коваленко Ольга Анатоліївна, вчитель англійської мови Горохівська ЗОШ І місце Участь
Запорожець Віктор Валерійович, вчитель історії Снігурівська ЗОШ №4 І місце Робота заслуговує на увагу
Юрчук Олена Олексіївна, вчитель укр. мови і літератури Галаганівська ЗОШ ІІ місце
Номінація «Інноваційні технології  в методичній діяльності»
Танчак Галина Іванівна, вчитель музичного мистецтва та зарубіжної літератури Куйбишевський НВК І місце Робота заслуговує на увагу
Номінація «Інноваційні технології  в роботі практичних психологів»
Міщанін Наталія Олександрівна, практичний психолог Баратівська ЗОШ І місце ІІ місце
Номінація «Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю»
Мись Світлана Леонідівна, музичний керівник Снігурівський ДНЗ №7 І місце І місце
Гамащак Наталія Василівна, вчитель англійської мови Садова ЗОШ ІІІ місце  

Участь вчителів у конкурсі

«Від творчого вчителя – до обдарованого учня»

(23 роботи на область)

Навчальний заклад ПІБ вчителя Результат
Снігурівський ДНЗ №3 Александрова Н.В,

вихователь

ІІІ місце (область)
Снігурівський ДНЗ №2 Кобченко О.А., вихователь ІІІ місце (область)
Номінація «Система роботи з обдарованими учнями

в навчально-виховному процесі школи»

Снігурівська районна гімназія ім. Т.Г.Шевченка Колективна робота (адміністрація) І місце (область)
Номінація «Інноваційні технології в освіті обдарованих»
Баратівська ЗОШ І-ІІІ ст. Школьна Р.М.,

вчитель фізики

ІІІ місце (область)
Євгенівська ЗОШ І-ІІІ ст. Міщук О.С.,

вчитель біології

ІІІ місце (область)

     Свідченням інноваційних підходів у роботі з обдарованими учнями є їх участь у педагогічних виставках, наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, зустрічах, дослідно-експериментальна діяльність.

 Участь освітян у представницьких заходах:

 • Учасниками VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти», що проходила 22-23 червня 2016 року у с.Чорноморка Очаківського району, були вчителі Калинівського НВК Чернишева В.Л., Василькова С.І., Манзюк Т.М.
 • Снігурівська ЗОШ № 2 є учасником дослідно-експериментальної роботи з математики за науково-педагогічним проектом «Росток» (вчителі ЗОШ № 2 Лавро О.І. – 3 клас, Мороз Н.Ю. — 4 клас).
 • До дослідно-експериментальної роботи з упровадження курсу «Фінансова грамотність» залучені вчителі Снігурівської ЗОШ № 1, №3, №4 та Снігурівської районної гімназії імені Т.Г.Шевченка (Наказ МОН України від 17.06.2013).
 • Учителі Нартова С.М. та Уткін І.І. (Снігурівська ЗОШ №1), Гавриляк Н.М. (Снігурівська ЗОШ №3), Копайгора О.В. (Горохівська ЗОШ), Риженко Л.В. (Киселівська ЗОШ),  Дмитрик В.Я. і Габелюк  А.Я. (Павлівська ЗОШ) є учасниками науково-дослідного експерименту «Вплив предметно-методичних компетентностей учителя на формування учнівських компетенцій в галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування освіти» (МОІППО).

     Нові умови вимагають нового підходу педагога, здатного успішно вести пошук, розвиток та реалізацію творчох обдарувань підростаючого покоління.

     З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, активізації пізнавальних можливостей учнів у процесі навчання та формування навичок самостійної роботи щорічно проводяться такі форми роботи з дітьми:

— Всеукраїнські учнівські олімпіади із базових дисциплін (шкільний, районний етапи; участь в обласному етапі та відбірково-тренувальних зборах до підготовки у всеукраїнському етапі);

— Мала академія наук України (районний, обласний етапи; навчання та захист науково-дослідницьких робіт);

— Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка;

— Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика;

— Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням;

— Обласні турніри юних істориків, географів, економістів, правознавців;

— Всеукраїнські інтерактивні конкурси «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Гринвіч», «Патріот», «Орлятко», «Пазл», «Олімпус», «Соняшник»;

— Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека»;

— Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»;

— Всеукраїнські, обласні, районні конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців позашкільних закладів;

— Обласні форуми;

— Обласний фестиваль дитячої художньої творчості, присвячений Шевченківським дням.

     З кожним роком з’являються все нові інтелектуальні змагання, що сприяють розвитку нашої молоді, стимулюють її до творчих дій та колективної співпраці, формують життєстверджуючу позицію особистості.

    Однією з ефективних форм практичної реалізації пріоритетного завдання освіти – пошук, навчання та виховання інтелектуально обдарованої молоді є залучення учнів до участі у предметних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

     У 2015-2016 н.р. в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 572 учні із 30 загальноосвітніх навчальних закладів району. У порівнянні з минулим роком значно збільшилася кількість учасників олімпіад – учнів Кобзарцівської, Павлівської, Тамаринської, Червонодолинської та Широківської шкіл.

     Переможцями ІІ (районного) етапу визнано 152 учні 22-х загальноосвітніх навчальних закладів. Виявлено високу активність учасників предметних олімпіад з математики, української мови і літератури, історії та географії. Слід відзначити низький рівень участі в олімпіадах з економіки, російської та німецької мов, інформатики, астрономії, трудового навчання, правознавства та хімії.

     Результати районного етапу предметних олімпіад засвідчили наявність ефективної роботи з обдарованими дітьми та відповідального ставлення при підготовці учнів до участі в олімпіадах у Снігурівській районній гімназії імені Т.Г.Шевченка (директор Н.М.Пастухова) – 42 призових місця, Снігурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (директор О.В.Титаренко) – 27 призових місць та Снігурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (директор С.А.Бунчук) – 20 призових місць, Широківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Антипенко В.М.) – 8 призових місць, Новопетрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор О.В.Андрієвська) – 7 призових місць, Павлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Т.М.Рудніцька) — 6 і Промінський НВК (директор С.І.Чолок) – 5 призових місця.

     В ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад здобуто 16 призових місць, з яких два перших, п’ять  других та девять третіх.

Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Назва ЗНЗ Предмет ПІ учня ПІБ вчителя ІІІ обласний етап
Снігурівська районна гімназія ім. Т.Г.Шевченко Географія Кухтєй Микола Юзва Т.М. І місце
Історія Кухтєй Микола Августовська Н.А. ІІ місце
Хімія Кухтєй Микола Панкратова І.І. ІІІ місце
Математика Тюпало Микола Руда С.Є. ІІІ місце
Укр. мова і література Козоріз Вікторія Жуковець З.Л. ІІІ місце
Інформаційні технології Верловицький Ростислав Ткаченко О.М. ІІІ місце
Снігурівська

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Трудове навчання Здражевська Оксана Горностай Л.В. ІІ місце
Біологія Мосійчук Анастасія Шевчук Г.І. ІІ місце
Біологія Курінна Катерина Шевчук Г.І. ІІІ місце
Економіка Кучеренко Дар’я Галушко О.О. ІІІ місце
Снігурівська

ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Зарубіжна література Сереброва Аліна Походяєва Л.Ю. І місце
Географія Нартова Ірина Уткін І.І. ІІІ місце
Історія Нартова Ірина Нартова С.М. ІІІ місце
Павлівський НВК Екологія Воткаленко Ольга Габелюк А.Я. ІІ місце
Червонозірська ЗОШ І-ІІІ ст. Укр. мова і література Софроній Олена Васюк О.П. ІІ місце
Червонодолинська ЗОШ І-ІІІ ст. Трудове навчання Шліхта Владислав Ткачов В.М. ІІІ місце

Разом з тим у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад виявлено певні недоліки:

— майже всі сільські навчальні заклади представили неповні команди учасників предметних олімпіад;

— учні Киселівської, Новокиївської, Центральної ЗОШ І-ІІІ ступенів та Знам’янської, Новософіївської ЗОШ І-ІІ ступенів взяли участь лише в трьох олімпіадах;

— учні Любомирівського НВК та Новопавлівської ЗОШ  І-ІІ ступенів взяли участь лише в одній олімпіаді.

     Упродовж останніх років юні філологи району постійно посідають призові місця в обласному етапі олімпіад. Учениця Снігурівської ЗОШ №1 Красюк Катерина (вчитель Бабій Г.П.) – переможець ІІІ етапу Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у номінації «Літературна творчість» учасниця IV етапу конкурсу. За підсумками обласного етапу конкурсу вибороли ІІІ місця – учениці Снігурівської ЗОШ №4 Зубач Крістіна, Коротка Кароліна (вчитель Діброва Л.І.), Полівода Карина (вчитель Федько О.І.), СРГ – Огороднік Анастасія (вчитель Жуковець З.Л.).

Міжнародний мовно-літературний конкурс

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Назва ЗНЗ ПІ учня ПІБ вчителя ІІІ обласний етап IV Всеукраїнський етап
Снігурівська ЗОШ №1 Красюк Катерина Бабій Г.П. І місце учасник
 

 

Снігурівська ЗОШ №4

Зубач Крістіна Діброва Л.І. ІІІ місце
Коротка Кароліна Діброва Л.І. ІІІ місце
Полівода Карина Федько О.І. ІІІ місце
СРГ ім. Т.Г.Шевченка Огороднік Анастасія Жуковець З.Л. ІІІ місце

     За підсумками обласного етапу XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика результативність засвідчили школярі Снігурівського району (ІІ місце – 1, ІІІ місце – 4 учні). Призові місця посіли учениця СРГ Вирва Анна (вчитель Жуковець З.Л.), учениця ЗОШ №2 Соколан Карина (вчитель Мороз Н.Ю.), учениці ЗОШ №4 Коротка Кароліна, Зубач Крістіна (вчитель Діброва Л.І.), учениця Червонозірської ЗОШ Софроній Олена (вчитель Васюк О.П.).

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Назва ЗНЗ ПІ учня ПІБ вчителя ІІІ обласний етап
СРГ ім. Т.Г.Шевченка Вирва Анна Жуковець З.Л. ІІ місце
Снігурівська ЗОШ №2 Соколан Карина Мороз Н.Ю. ІІІ місце
 

Снігурівська ЗОШ №4

Зубач Крістіна Діброва Л.І. ІІІ місце
Коротка Кароліна Діброва Л.І. ІІІ місце
Червонозірська ЗОШ Софроній Олена Васюк О.П. ІІІ місце

     З метою розвитку дитячої творчості, формування креативного мислення у процесі освоєння сучасних комп’ютерних технологій, художньо-естетичної культури, реалізації творчого потенціалу проводяться конкурси з інформаційних технологій «Анімаційні фільми» та «Комп’ютерна графіка».

     Слід зазначити, що конкурсні роботи учнів Снігурівського району візначені на обласному рівні змістовними, логічно завершеними та оригінальними.

Конкурс «Анімаційних фільмів»

Назва ЗНЗ ПІ учня ПІБ вчителя ІІ

районний етап

ІІІ обласний етап
Центральна ЗОШ Мазурик О., Устичук М. Устичук М.В. «GIF – анімація»

І місце

І місце
Червонопромінський НВК Стець А.

 

Пугач М.Л. «GIF – анімація»

ІІ місце

ІІ місце
Садова ЗОШ Тхір Д.

 

Тхір О.М. «GIF – анімація»

ІІ місце

Снігурівська

гімназія

ім. Т.Г.Шевченка

Гоник М.

 

Ткаченко О.М. «3D – анімація»

І місце

 

ІІІ місце
Баратівська ЗОШ Хир Д.

 

Хир Л.М. «Flash – анімація»

І місце

ІІІ місце
Євгенівська ЗОШ Біла Т.

 

Бондар Л.М. «Flash – анімація»

ІІ місце

Горохівська ЗОШ Сидоров П. Коваленко О.А. «Flash – анімація»

ІІІ місце

Олександрівська ЗОШ Повод А. Борозенець А.Г.  «GIF – анімація»

І місце

ІІІ місце

 Конкурс «Комп’ютерної графіки»

Назва ЗНЗ ПІ учня ПІБ вчителя ІІІ обласний етап
Садова ЗОШ Сінкевич К.,

2-4 клас

Мала А.С. «Перші кроки»

ІІ місце

Центральна ЗОШ Прокопенко В.,

5-8 клас

Устимчук М.В. «2-D растрова графіка»

ІІІ місце

Баратівська ЗОШ Юрчук Л.,

9-11 клас

Хир Л.М. «2-D растрова графіка»

І місце

     Учні Снігурівського району активно беруть участь і в командних змаганнях. У 2015-2016 навчальному році в обласних турнірах юних істориків учні СРГ та ЗОШ №1 (вчителі Лавро О.Г., Нартова С.М.) посіли ІІІ місце, юних географів учні СРГ, ЗОШ №1, №3, №4 (вчителі Юзва Т.М., Уткін І.І., Глиняна В.О., Гринишак С.Я.) здобули ІІ місце, юних економістів учні ЗОШ №4 (вчитель Галушко О.О.) посіли ІІ місце.

    Тісна співпраця з Миколаївським обласним телебаченням, ведучою телепрограм «Інтелект-асорті» Макароновою Тетяною Олександрівною, дає можливість дітям міських шкіл відчути себе справжніми інтелектуалами. За допомогою спай-зв’язку на базі СРГ та Снігурівського БТДЮ щороку проводилися інтелектуальні онлайн-турніри «Що? Де? Коли?», за підсумками яких команди переможці запрошувались на обласне телебачення для зйомок телепередачі. За роки співпраці команди ЗОШ №3, СРГ, БТДЮ гідно представляли район на обласному рівні у фінальних іграх. З поточного навчального року на базі Снігурівського БТДЮ працює інтелектуальний гурток «Юний ерудит» (керівник Шиян О.В.), вихованцями якого є учні ЗОШ №1 та СРГ.

     У 2016 році за підсумками ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу–захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України четверо учнів району здобули перемогу, 1 — І місце (учениця Снігурівської районної гімназії ім.Т.Г.Шевченка Козоріз Вікторія, вчитель Жуковець З Л.);  троє учнів — ІІІ місце (учень Снігурівської районної гімназії імені Т.Г.Шевченка Жердєв Нікіта, вчитель Августовська Н.А.; учениця Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Нартова Ірина, вчитель Нартова С.М.; вихованка Снігурівського БТДЮ, учениця Снігурівської районної гімназії імені Т.Г.Шевченка  Васильєва Ксенія, керівник Васильєва О.В.).

    Учениця Снігурівської районної гімназії ім.Т.Г.Шевченка Козоріз Вікторія, вчитель Жуковець З Л. взяла участь в ІІІ  етапі Всеукраїнського конкурсу–захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Результативність

учнів-членів Малої академії наук України Снігурівського району

у І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

П.І. учня Школа, клас Відділення МАН Учитель І (р-н) етап ІІ (обл.) етап
1 Козоріз Вікторія  

 

 

СРГ ім.Т.Г.

Шевченка

(11)

 

«Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство» Жуковець  З.Л. І місце І

місце

2 Жердєв Нікіта «Філософія та суспільствознавство» Августов-ська Н.А. І місце ІІІ місце
3 Фалько Даніїл «Медицина» Голубченко А.М. ІІ місце  
4 Ярковий Андрій «Англійська мова» Душкіна О.М. ІІ місце  
5 Васильєва Ксенія БТДЮ (11) «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство» Васильєва О.В. І місце ІІІ місце
6 Нартова Ірина  

Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст.

№1 (11)

 

«Історія» Нартова С.М. І місце ІІІ місце
7 Сереброва Аліна «Науки про землю» Уткін І.І. І місце  

     В 2016-2017 н.р. в районному тестуванні учнів – кандидатів до Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України  взяли участь 30 учнів із 9 закладів освіти, з яких 18 учнів міських ЗНЗ,  9 учнів – сільських ЗНЗ, 3 – вихованки БТДЮ. Попереднє тестування у спішно пройшли 19 учнів, що складає 63% від загальної кількості учасників.

      Плідним був 2015-2016 навчальний рік для  вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник Васильєва О.В.. 10 серпня 2015 року колективу присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив». Гуртківці підтвердили це високе звання своїми перемогами:

 • Дипломи фіналістів — ХІІІ Міжнародна виставка рукоділля і творчості «Золоті руки майстрів», Всеукраїнський конкурс для дітей «Чарівний бісер-2015» — Васильєва Ксенія, Рувняк Ірина, Бутрім Крістіна, Васильєва Олександра, Шаповалова Анна, Нагорна Юлія;
 • Сертифікати переможців — VIII міжнародний Конкурс без границь «INSHE ZHITTIA» — колектив гуртка, Громовий Павло, Васильєва олександра, Рувняк Ірина, Кисильова Анастасія, Васильєва Ксенія;
 • Сертифікати переможців і річна іменна стипендія — Всеукраїнський конкурс талантів «Вершинки» Teletrad «Деньги» — Васильєва Олександра і Бутрім Крістіна;
 • Грамоти учасників — Всеукраїнський фестиваль дитячих малюнків «Омріяна Україна очима дітей» — Бутрім Крістіна, Васильєва Олександра, Громовий Павло, Васильєв Іван, Долженко Вікторія, Євдокимова Анна, Кравчук Діана, Румега Маша;
 • Дипломи учасників — Всеукраїнський етнокультурний проект «Folk Ukraine» VI Всеукраїнський Фестиваль Писанок  —  Нагорна Юлія, Кісільова Анастасія, Бутрім Крістіна, Васильєва Ксенія, Шаповалова Анна, Васильєва Олександра, Румега Тетяна;
 • Дипломи фіналістів — ХІV Міжнародна виставка рукоділля і творчості «Золоті руки майстрів», Всеукраїнський конкурс для дітей «Чарівний бісер-2016» —  Бутрім Крістіна, Васильєва Олександра,  Нагорна Юлія;
 • ІІІ місце —  Всеукраїнський конкурс  з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Вижницька палітра» — 2016» (ном. «Батік») – Васильєва Ксенія;
 • ІІІ місце – Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» — Васильєва Олександра;
 • ІІІ місце — обласний заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (розділ  «Космічне мистецтво») – колектив гуртка;
 • ІІ місце – обласний конкурс-виставка «Український сувенір» — Стешина Вікторія, Васильєва Олександра;
 • І місце — обласний конкурс-виставка «Новорічна композиція» — колектив гуртка;
 • Дипломи учасників – ІV обласний конкурс «Барвиста писанка» — Шаповалова Анна, Нагорна Юлія, Бутрім Крістіна, Васильєв Іван, Васильєва Олександра;
 • І місце — обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (ном. «Килимарство») — Васильєва Ксенія, Виборна Діана;
 • ІІ місце — обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» — Рувняк Ірина;
 • ІІІ місце – обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» — Васильєва Ксенія, Румега Тетяна, Нагорна Юлія.

    Дипломи за створення роботи, що увійшла до експозиційної колекції кращих творів, Всеукраїнського проекту «Просто небилиці 2015» отримали Ксенія Гончаренко і Саркіс Аракелян Андрія (учень Снігурівської районної гімназії ім.Т.Г.Шевченка) — гурток «Студія образотворчого мистецтва» (керівник Тугамбаєва Н.С.). Вихованці гуртка народної творчості ( керівник Сліпченко Н.Т.)  стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу для дітей «Чарівний  бісер 2015» (Щепенко Аліна, Цимбал Єлізавета, Науменко Ольга, Науменко Ірина, Єфременко Анастасія — учениці Снігурівської ЗОШ № 3). Дипломи ІІІ ступеню Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Урок казки» отримали Мільковська Влада (учениця Снігурівської ЗОШ № 1) і Авраменко Поліна (учениця Снігурівської ЗОШ № 1),  гуртківці «Студії образотворчого мистецтва» (керівник Тугамбаєва Н.С.) і гуртка «Культура мови та спілкування» (керівник  Мороз О.Г.). В березні 2016 року вперше проводився обласний конкурс «Інформаційні технології з «I WILL Accotiation серед учнівської молоді у  Миколаївській області». Команда гуртка «Юні користувачі персонального комп’ютера» (керівник Заєць В.О.) у складі Сапронової Світлани, Горьового Владислава, Авраменка Іллі (учні Снігурівської ЗОШ № 4) і Дробенчука Андрія (учень Снігурівської районної гімназії ім.Т.Г.Шевченка) в номінації «Текстовий процесор» посіли ІІ місце. Грамоту лауреата обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямом «Духовна спадщина мого роду»  отримала Іваненко Анна (учениця Снігурівської ЗОШ № 4), вихованка гуртка «Моє рідне місто» ( керівник Іваненко О.В.).

      Профільність є ефективним засобом диференціації навчання в старший школі. Вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

У районі організовано роботу міжшкільних факультативів у позаурочний час за напрямами:

суспільно–гуманітарний («Конституційне право України») – у 10 класах,  в 11 класах («Досліджуючи гуманітарне право»);

у 10 класах та 11 класах («Узагальнення шкільного курсу з біології») Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевченка;

— природничо–математичний («Рівняння в курсі алгебри») — у 10-11 класах; суспільно–гуманітарний («Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби») – у 10-11 класах – Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

— природничо–математичний з хімії – в 11 класах; іноземна філологія («Бізнес — курс з англійської мови») — у 10-11 класах – Снігурівська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 3;

філологічний (українська філологія «Орфографічний практикум») —     у 10-11 класах – Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.

   Вихованці гуртка «Юні скаути» Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (керівник Пацкань О.М.) гідно представляють район у скаутських заходах, іграх, екофесті.

   У квітні 2016 року команда «Спалах» Василівської ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник команди Александрова І.Г.) взяла участь у зональному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних посіла ІІ місце і була нагороджена грамотою і подарунком.

    Юні інспектори руху зі Снігурівської загальноосвітньої школи № 4 (керівник команди Садовська О.Р.) взяли участь в 39-му зльоті Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та ігор команд КВН ЮІР, що проводився на базі Українського дитячого центру «Молода гвардія». Юні інспектори руху гідно представили Миколаївську область, продемонструвавши високі результати у конкурсах «Агітбригад», «Велоестафети» та «Юного регулювальника».

    У навчальних закладах функціонують 8 шкільних музеїв, 15 музейних кімнат та 2 музейні куточки. Музей «Животоки» Павлівського НВК та музей імені В.А.Веденка Кобзарцівської ЗОШ мають звання «Зразковий музей». Керівники музеїв, музейних кімнат та гуртків проводять пошукову, краєзнавчу, художньо-естетичну й природоохоронну роботу щодо формування у підростаючого покоління нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України.

   Протягом навчального року в області проходили заходи краєзнавчого спрямування, активну участь в яких брали освітяни Снігурівщини та їх вихованці: Запорожець В.В. (ЗОШ №4), Ковтун Г.М. (Павлівський НВК), Юськів Т.І. (Кобзарцівська ЗОШ),  Іваненко О.В. (БТДЮ).

   У ІХ Міжнародному конкурсі з українознавства взяла участь учениця Кобзарцівської ЗОШ Лісневич (керівник Ліщенюк С.В.) – один представник від області. ЇЇ робота відзначена дипломом.

   Узагальнення результатів роботи з обдарованою молоддю засвідчили, що в кожному педагогічному колективі існують певні здобутки, а також свої проблеми, труднощі, недоліки. Проблемними у готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами переважно є компоненти, що стосуються психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими; формування і реалізація програм індивідуального розвитку й саморозвитку обдарованих дітей; вміння вчителя створювати сприятливе навчально-виховне середовище; вироблення в обдарованих учнів вміння застосовувати набуті знання; організація науково-дослідної, експериментальної діяльності обдарованих.

    На жаль, у системі роботи з обдарованою молоддю спостерігається багато недоліків і проблем, що потребують певного вирішення.

 Шляхи подолання проблем:

 • своєчасна діагностика інтелектуальних особливостей і здібностей учнів;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей;
 • забезпечення взаємодії педагогів і батьків;
 • популяризація передового досвіду роботи фахівців, які працюють з обдарованою учнівською молоддю;
 • своєчасне поповнення відповідного банку даних;
 • забезпечення участі обдарованих дітей у творчих конкурсах, олімпіадах, МАН, турнірах, змаганнях тощо.

     Насамкінець зазначу, що обдарована дитина прагне вчителя, який здатен орієнтувати учня на одержання знань більш ефективними способами, формувати уміння і навички розумової діяльності. Саме таких вчителів потребує сучасна українська школа.

                         Методист Снігурівського РМК                                    О.В.Шиян

 

СКАЧАТИ 

 

^ Вгору ^