Вчителі радилися

Дата опублікування:
19 квітня 2017 року.

 «Освіта, що не вчить жити успішно в сучасному світі, не має жодної цінності», — цими словами японського філософа Р. Кіосакі розпочалася педагогічна рада «Соціалізація особистості в сучасних освітніх умовах» в Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Соціально-педагогічна місія школи полягає у забезпечені прав дитини, формуванні у неї необхідного адаптаційного потенціалу, створенні необхідних умов для її самореалізації, а також мінімізації негативних впливів соціуму на особистість шляхом використання сприятливих факторів соціального оточення наголосила в своїй доповіді заступник директора з виховної роботи Піскун О.Ф.

Педагогічна рада пройшла у формі рольової гри. Колектив брав активну участь у обговоренні результатів діагностування учнів про роль школи в соціалізації особистості, впливу Інтернету на самореалізацію особистості; створенні власної формули успішної людини та універсальної моделі випускника школи. Рольова гра «Збереження культури» поділила учасників на однодумців та опонентів. У продуктивних дебатах всі дійшли висновку, що вміння домовлятися, йти на компроміс, переконувати – важливі уміння для успішної соціалізації учнівської молоді.

Матеріали педагогічної ради можуть бути використані педагогічним колективом як у виховній роботі з класом, так і під час проведення уроків. Адже сучасна школа має набувати статус соціально-педагогічного центру, відкритість якого виявляється у співпраці учнями  за типом діалогу, а не диктату, що й повинно привести до створення цілісного життєвого простору для дитини. Важливим у розвитку соціальної активності учнів є оволодіння ними навичками поведінки у соціальному середовищі, сприйняття та засвоєння моральних норм, загальнолюдських цінностей.У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. наголошується на тому, що одним з пріоритетних напрямків державної освітньої політики має стати побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. Це спонукає наш колектив до використання ефективних механізмів взаємодії батьків, вчителів і учнів у напрямку розвитку, виховання і соціалізації дітей та молоді.

                                           Заступник директора з виховної роботи Піскун О.Ф.

^ Вгору ^