Відкрита освітня лабораторія

Дата опублікування:
14 червня 2016 року.

За ініціативи кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій  Миколаївського ОІППО 6-7 червня 2016 року Завгородня Р.В. взяла участь у семінарі-практикумі у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту Малої академії наук України «Відкрита освітня лабораторія», що був організований для вчителів фізики ЗНЗ Миколаївської області у Києві. Мета заходу – підготовка вчителів фізики до впровадження STEM-освіти в навчально-виховному процесі,  набуття практичних навичок роботи з сучасним цифровим обладнанням кабінету фізики, удосконалення професійної підготовки вчителів фізики щодо організації навчально-дослідницької діяльності учнів.

Директор НЦ «Мала академія наук України», кандидат філософських наук Оксен Васильович Лісовий окреслив можливості центру щодо розвитку інтелектуально обдарованих учнів, навчання вчителів і учнів на базі світових центрів, надання методичної допомоги в роботі з  юними науковцями, проведення виїзних лекторіїв, наукових експедицій. Легка Наталя Михайлівна, методист відділу суспільних і гуманітарних наук навчально-виховного відділу, ознайомила з основними проектами Малої академії наук України, у яких можуть брати участь як учителі, так і учні.

Кожен вчитель, а тим більше вчитель фізики, використовує в своїй роботі програмне забезпечення. Саме тому надзвичайний інтерес учасників семінару викликало навчальне програмне забезпечення операційних систем, що продемонстрував науковий співробітник інституту педагогіки НАПН України Рогоза Валентин Володимирович. Він поділився з вчителями електронною версією програмного забезпечення до інтерактивної дошки.

Працювали ми  із  найновішим навчальним обладнанням кращих світових виробників. Можливості сучасних цифрових лабораторій для організації дослідницької діяльності учнів наочно представив Чернецький Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України».

Учасники практикуму отримали інтелектуальне задоволення у наукових лабораторіях  Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Досягнення наукових центрів і лабораторій Інженерно-фізичного факультету висвітлив  декан Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, який наголосив, що сучасне матеріалознавство – один із найважливіших напрямів розвитку фундаментальної науки.

Учителі мали можливість ознайомитись із обладнанням для фундаментальних досліджень Наукового центру електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу, а також наукових лабораторій: оптичної мікроскопії, мікро механічних випробувань, електронно-променевої технології, масспектрометрії, нанотехнологій та наноматеріалів.

Усіх вразили зображення, одержані за допомогою сканую чого електронного мікроскопа (збільшення в 1 млн. разів), цікаві дослідження, що підтверджують негативний вплив наночастинок на живі організми.DSC00338 DSC00337 DSC00325 DSC00349 DSC00342 DSC00340 2 1 6 5 4 3

У лабораторії фізико-хімічних основ порошкової металургії студенти третього курсу продемонстрували процес приготування зразків із порошків металів для дослідження їх мікроструктури.

Для вчителів фізики була проведена навчальна екскурсія до Державного політехнічного музею «Ознайомлення з досягненнями українських учених у галузі фундаментальної науки та техніки як один із засобів національно-патріотичного виховання учнів». Педагоги відвідали основну експозицію музею, відділ авіації і космонавтики ім. І.І.Сікорського, алею видатних учених і конструкторів.

Нам видалась унікальна можливість відчути себе в ролі космонавтів, які повернулися на Землю, – посидіти в кріслі реального посадочного модуля космічного корабля. Такі емоції залишаються в серці назавжди.

Саме тому хочу виразити велику вдячність за організований захід Клименко Людмилі Олександрівні, завідувачу кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського ОІППО, кандидату педагогічних наук, доценту, заслуженому працівнику освіти України, та Ліскович Олені Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій  Миколаївського ОІППО.

Завгородня Р.В., вчитель фізики

Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

^ Вгору ^