Виховати патріота

Дата опублікування:
16 лютого 2017 року.

Патріотичне виховання – це багатовимірний та багатокомпонентний процес, спрямований на формування цілісної системи якостей, що перетворюються у потреби служіння українському народу і Батьківщині.

Мікуляк Ніна Василівна, учитель української мови і літератури Калинівського НВК,  переконана, що справжній урок літератури – це урок виховання громадянськості, почуттів добра і краси, утвердження високих моральних ідеалів, формування гармонійно розвиненої особистості, активної життєвої позиції учня. Тому на кожному уроці реалізує основне завдання:   виховати особистість, яка любить свій народ, свою культуру засобами художнього слова.

  У рамках проведення Фестивалю творчості, що проходить щорічно у лютому, учитель провела показовий урок «М. Коцюбинський «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливості її здобуття».

Вплив програмового матеріалу на процес формування патріотичної вихованості залежить від правильного вибору методів, прийомів і форм роботи. Тому на уроці педагог застосовує інтерактивні вправи «Мікрофон», «Доміно», «Мозковий штурм»,  створення асоціативного грона, що допомагають  учням успішно  визначати ідею і проблеми художнього твору, зіставляти конкретно-історичне, морально-етичне і загальнолюдське у повісті М.Коцюбинського; виявляти патріотичні позиції та світоглядні особливості письменника і літературного персонажа. Евристичні  бесіди допомагають учням самостійно аналізувати твір, виділяючи основні патріотичні почуття героїв, їхні вчинки та переконання, а інтерактивна вправа «Займи позицію» —  висловлювати власну думку про патріотичні мотиви твору, вміння їх відстоювати й аргументувати, робити висновки. Усе це підвело учнів до головного висновку, що повість «Дорогою ціною» —  це звернення до минулого, що допомагає створити художній час і розкрити головний мотив твору — одвічне прагнення українського народу до волі та справедливості, що характеризує його як волелюбного, такого, що жадає справедливості й виявляє рішучість в її здобутті. Вдало була проведена паралель  головної ідеї твору із сучасними подіями в Україні.

Такі уроки допомагають в наш час виховувати справжнього патріота, збагачують духовний світогляду школярів, формують усвідомлення особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю.

О.М. Пономаренко,

ЗДНВР Калинівського НВК

^ Вгору ^