Всеукраїнська премія «Диво-Дитина»

Дата опублікування:
20 грудня 2018 року.

   

   Для здобуття Премії  «Диво-Дитина» запрошуються діти віком від 4-х до 13 років (включно), які мають досягнення або відкриття у науко-технічній сфері, переможці та призери  обласних республіканських і міжнародних інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад, спортивних або творчих змагань, фестивалів та конкурсів, діти, що зробили героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам’ять, володіють даром передбачення, або чутливістю до енергетики та ін.

Номінації Премії.

1)   Найрозумніша дитина — діти, які мають досягнення, або відкриття у науковій сфері, високо ерудовані діти, винахідники, раціоналізатори, переможці та призери шкільних олімпіад, різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів, діти, що мають незвичайні розумові здібності і таланти.

2)   Найспортивніша дитина — діти, що мають спортивні звання, переможці і призери обласних, республіканських та міжнародних спортивних змагань.

3)   Найтворча дитина — діти, переможці творчих конкурсів та фестивалів в різних видах мистецтва (література, поезія, архітектура, живопис, дизайн, музика та кінотворчість, образотворче мистецтво, театральне мистецтво, вокал, хореографія та ін.)

4)   Найдивовижніша дитина — діти-рекордсмени з різних вправ фізичної культури (набивання м’яча, підтягування та ін.), діти які мають унікальні та неймовірні здібності (феноменальна пам’ять, швидке перемноження/читання, сила, швидкість, гнучкість та ін.), в тому числі паранормальні (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики), діти, які мають незвичайні знання та вміння у ранньому віці та ін.

5)   Найгероїчніша дитина — діти, що зробили героїчний вчинок (врятували життя іншої людини, власне життя та інші надзвичайні ситуації).

1     Загальні положення.

Положення про всеукраїнську премію «ДИВО-ДИТИНА» (надалі «Положення») складено на підставі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Премія «Диво-Дитина» у відповідності із Законодавством України та затверджено рішенням Загальних зборів ТОВ «Премія «Диво-Дитина» (протокол №3 від 17 вересня  2006 року).
Засновником, організатором та власником Авторського права на вручення Всеукраїнської премії «ДИВО-ДИТИНА» є ТОВ «Премія «Диво-Дитина».
Положення встановлює загальні засади, принципи організації та проведення загальнонаціональної щорічної премії «ДИВО-ДИТИНА» (надалі «премія»), визначає основні поняття, що використовуються при врученні премії, регламентує відносини між особами, що приймають у ній участь, встановлює їх права, обов’язки, порядок та спеціальні процедури.
В межах цього положення складаються та діють спеціальні правила, процедури та правові режими, забезпечення організації та проведення премії, обов’язкові для всіх осіб, що прямо, опосередковано або шляхом реєстрації погодилися приймати у ній участь як організатори, учасники, спонсори, меценати, рекламісти.
Підпис повноважної особи є преюдиційним для погодження із правилами та процедурами премії.
Премія «ДИВО-ДИТИНА» є публічною, відкритою та суспільно корисною Премією.
Інформація про премію та правила вручення Премії оголошуються публічно через засоби масової інформації (загальні та електронні, в тому числі через Інтернет) Міністерством освіти і науки, Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту та іншими шляхами які не суперечать чинному законодавству. Будь-яка особа має право ознайомлення із умовами та правилами проведення премії.

Характеристика номінацій.

При виборі номінацій, а дитина — учасник, батьки та/або керівник навчально-виховного закладу повинен керуватися нижченаведеними характеристиками та вимогами до учасників по наступним номінаціям:

1)   Найрозумніша дитина — діти, які мають досягнення, або відкриття у науковій сфері, високо ерудовані діти, винахідники, раціоналізатори, переможці та призери шкільних олімпіад, різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів, діти, що мають незвичайні розумові здібності і таланти.

2)   Найспортивніша дитина — діти, що мають спортивні звання, переможці і призери республіканських та міжнародних спортивних змагань.

3)   Найтворча дитина — діти, переможці творчих конкурсів та фестивалів в різних видах мистецтва (література, поезія, архітектура, живопис, дизайн, музика та кінотворчість, образотворче мистецтво, театральне мистецтво та ін.)

4)   Найдивовижніша дитина — діти-рекордсмени з різних вправ фізичної культури (набивання м’яча, підтягування та ін.), діти які мають унікальні та неймовірні здібностями (феноменальна пам’ять, швидке перемноження/читання, сила, швидкість, гнучкість та ін.) в тому числі паранормальними (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики, незвичайні знання та вміння у ранньому віці та ін.).

5)   Найгероїчніша дитина — діти, що зробили героїчний вчинок (рятування життя іншої людини, власного життя та інші надзвичайні ситуації)

^ Вгору ^