сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

>> > >

Шановні колеги! Відділ освіти отримав  3477  підручників для учнів 1 та 10 класу.

                   
Завершено державну атестацію Романово-Булгаківського ДНЗ

Дата опублікування:
16 травня 2017 року.

     З 18 по 30 квітня 2017 року проведено державну атестацію Романово-Булгаківського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) Баратівської  сільської ради (завідувач Комісарук Наталія Миколаївна) відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого  наказом  Міністерства   освіти і  науки  України від 30.01.2015 №67,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015р. за №173/26618.

     Протягом атестаційного періоду комісією проведено експертизу діяльності навчального закладу за напрямами (питаннями) робочої програми: здійснено якісний аналіз стану організації розвивального навчально-виховного середовища для вихованців садка, створення умов для  їх утримання, ефективності управління освітнім закладом, ролі навчального закладу у житті територіальної громади тощо.      Атестаційною комісією підготовлено аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи навчального закладу та вмотивовані конкретні рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

      За результатами державної атестації визначено, що освітні послуги, які надаються Романово-Булгаківським ДНЗ, відповідають змісту Базового компонента дошкільної освіти, та видано наказ начальника відділу освіти від 15.05.2017 року №114 про визнання навчального закладу атестованим.

^ Вгору ^