Заєць Інна Олегівна, вчитель-методист

Дата опублікування:
16 березня 2017 року.

Навчальний заклад — Снігурівська  загальноосвітня школа I-III ступенів №1,  вчитель біології http://innavovnanko.ucor.net

Освіта — вища, закінчила Одеський державний університет, 1992 рік, вчитель біології та хімії

Кваліфікаційна категорія, звання — спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Стаж педагогічної роботи  — 24 роки

Проблемна тема – «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу шляхом використання інтерактивних технологій та проектної методики»

Короткий зміст досвіду — уроки Інни Олегівни відзначаються науковістю, професійною майстерністю,  сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, що забезпечують підвищення якості, доступності, ефективності знань, вироблення у підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного застосування  у сучасному інформаційному середовищі.

   Учитель досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями. Вміє продумувати оригінальні  ідеї у  проведенні уроків біології та природознавства, активно впроваджує  нові форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів. Метою фахової діяльності педагога є формування системи знань з біології, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про  природничо-наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

   Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням біологічних експериментів, дослідів, використанням Power Point презентацій, віртуальних лабораторних і практичних робіт. Практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснює в умовах колективної діяльності. Вчитель не нав’язує учням готові знання, а конструює навчальний процес так, щоб учні, спостерігаючи, діючи, аналізуючи, відкривали для себе об’єкти і процеси чи закономірності.

    Інна Олегівна бере активну участь у методичній роботі району, області. З 2007 року вона керівник РМО вчителів природознавства, член журі районних олімпіад з біології, екології. Постійно залучається до обласних семінарів, онлайн-форумів з природничих дисциплін при МОІППО. Творчо працює над реалізацією проблемної теми і в позаурочній діяльності. Її учні беруть активну участь у різних конкурсах природничого спрямування і посідають призові місця.

 

^ Вгору ^