Звіт відділу освіти Снігурівської РДА про використання коштів за 2016 рік відповідно до статті 28 Бюджетного Кодексу України

Дата опублікування:
24 лютого 2017 року.

Планові показники бюджетних призначень на 2016 рік по загальному фонду з урахуванням внесених змін складають 67637,713тис.грн.: за рахунок місцевого бюджету– 12150,013 грн.,   за рахунок освітньої субвенції – 55487,7 тис. грн.. За звітний період кошти освітньої субвенції в сумі  55412,259 тис.грн   використані 100%. Кошти місцевого бюджету використані на 90,2%.
Заробітна плата працівникам шкіл нарахована та виплачена в повному обсязі, з урахуванням передбачених законодавством надбавок та доплат обов’язкового характеру. Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення  педагогічним  працівникам в розмірі одного посадового окладу , що складає 1260,279 тис.грн. Заробітна плата з нарахуванням складає 74,5 % від загальної суми видатків.
Мережа навчальних закладів системи загальної середньої освіти Снігурівського району на початок 2017 року включає 32 школи, з них:                                                                загальноосвітні школи I ступеня  — 2; загальноосвітні школи I-II  ступеня  — 4; загальноосвітні школи I-III  ступеня  — 18; Снігурівська районна гімназія ім.Т.Г.Шевченка; навчально-виховні комплекси (загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад) – 7. Протягом останніх років проведено таку роботу із оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів:  у рамках реалізації програми «Шкільний автобус» маємо 16 автобусів. Підвозяться до школи і додому 477 учнів; створено 7 НВК; створено 2 освітні округи для вирішення проблем профільної старшої школи, становлення основ сучасного освітнього менеджменту, формування спільної інфраструктури.
Штатна чисельність працівників шкіл на 1.01.2017  складає 1079,19 од , в т.ч.
553,19  — педагогічних  ставок;
121,75 — керівних працівників, віднесених до пед.працівників;
83  – штатних одиниць  спеціалістів;
321,25  – робітників.
Наповнюваність класів в школах району – 12,7 учнів.
Станом на 01.01.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.
Для організації безкоштовного харчування в школах району у 2016 рокці використано 2287,133  тис. грн. Середня вартість одного діто/дня харчування за звітний період складає – 9,19 грн.
За рахунок коштів освітньої субвенції  (104,688 тис.грн)  було забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону №1768,  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського піклування. За рахунок субвенції  міської та сільських рад  було організоване безкоштовне харчування учнів  1-4 класів (не пільгової категорії), учнів  із числа малозабезпечених сімей 5-11кл., дітей  учасників АТО, дітей — переселенців (2182,445 тис.грн) , середня вартість харчування – 7,86  грн. в день.
Видатки по енергоносіям за 2016 рік складають  9169,697 тис. грн. Заборгованість по енергоносіям за минулий рік відсутня.
070401 – «Позашкільні заклади освіти»
Планові показники бюджетних призначень на 2016 рік затверджено з урахуванням змін в сумі 1563,495 тис.грн по загальному фонду та по  спеціальному  73,344 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду за звітний період виконано в сумі 1508,894 тис. грн.,
по  спеціальному  фонду складає – 73,344 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
По даному коду видатків фінансується  одна установа  – Снігурівський Будинок  творчості дітей та юнацтва.
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2017 р. складає 32,17  штатних одиниць,  з них:
24,17 ставок   педагогічного  персоналу  (керівників гуртків);  8 ставок – керівних працівників, адміністративно- господарського, учбово-допоміжного персоналу.
В Будинку творчості  дітей та юнацтва функціонує 86 гуртків (науково-технічних – 18, еколого- натуралістичних – 4, туристсько-краєзнавчих – 14, художньо-естетичних – 45, спортивних – 4, соціально-гуманітарних – 1).  В гуртках займається  1396 учнів.
Середня заробітна плата керівників гуртків  за 2016 рік —  4315 грн., іншого  персоналу, які за оплатою праці віднесені до педагогічних  працівників – 5172 грн., робітників – 3433 грн.
070802 – «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»
Бюджетом на 2016 рік по загальному фонду затверджено з урахуванням змін в сумі 540,761  тис. грн., касові видатки становлять 520,044 тис.грн.
Фактична штатна чисельність за 2016 рік становить 8,5 ставок.
Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Середня заробітна плата педагогічних працівників – 3686 грн.
070806 – «Інші заклади освіти»
Планові показники річного розпису на 2016 рік затверджено з урахуванням змін по загальному фонду  склали 1210,917 тис. грн.
Касові видатки за звітний період по загальному фонду виконано в сумі 1209,831 тис. грн.
Станом на 1.01.2017 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні .
Фактична штатна чисельність на 01.10.17 р складає 22 од., з них:
спеціалістів — 20 штатних одиниць,
обслуговуючий персонал  2  штатних одиниці.
070807 «Інші освітні програми»
Заплановано на 2016 рік з урахуванням змін 11,8 тис.грн., за 12 місяців поточного року використано – 11,8 тис. грн. для підтримки обдарованих учнів (переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, учнів- членів МАН, переможців змагань, турнірів, конкурсних програм всеукраїнського та міжнародного рівнів, випускників- медалістів – 14 учнів).
070808 «Допомога дітям-сиротам»
Затверджено на рік з урахуванням змін – 61,540 тис.грн. , з розрахунку 1810 грн. на 1 дитину всього 34  дитини.
Станом на 1.01.2017 року використано 54,300 тис.грн. , допомогу отримало 30 дітей.
130107- «Утримання  та навчально-тренувальна робота  ДЮСШ»
Бюджетом на 2016 рік на утримання ДЮСШ по загальному фонду затверджено з урахуванням змін кошти в сумі  1126,508 тис. грн
За звітний період здійснено касові видатки по загальному фонду в сумі 1077,627 тис. грн.
Станом на 1.01.2017. року по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня .
Фактична штатна чисельність на 01.01.2017р. складає 21 од. з них: педагогічний персонал – 12,5 ставок , адміністративний персонал – 3 од., обслуговуючий персонал – 3,5 од.
070801 «Придбання підручників»
На придбання підручників заплановано – 76,443 тис.грн. , використано – 76,095 грн. Придбані підручники для учнів 4 та 7 класів в кількості – 6824 шт.
091108 Оздоровлення  затверджено на рік з урахуванням змін 60,000 тисяч гривень, використано 56.7 тисяч гривень для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (категорія діти – сироти 15 дітей,яким надано послуги з оздоровлення).
150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт»
Заплановано на 2016 рік 29,754 тис.грн., використано 29,754 тис. грн.. , в т.ч. виготовлення проектно- кошторисної документації  по реконструкції  даху Юріївської ЗОШ.

^ Вгору ^